חודש תשרי
תאריך שמות הנפטרים
א נזמה בנוז  בת סלטנה ז"ל
זוהרה הרוש בת אסתר ז"ל
נחמני חנה (זיני) בת שמעון ותמר ז"ל
ג פנחס חותה בן מסעודה ז"ל
ד יקוט עוליאל בת תמו ע"ה
ה אליהו עובדיה בן ימנה ז"ל
שמעון כהן בן מזל טוב ז"ל
שמשה בת יעקב ז"ל
ו פנחס אליהו רחמים אפרתי בן רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
ז שמחה סיסו בת עישה שלמה ז"ל
אסתר אוליאל בת עישה  ע"ה
ח שאול שניאור בן תמר ז"ל
ט שאול לוי בן סתרייא ז"ל
אסתר כהן בת נזמה ז"ל
מרסל הרוש בת זוהרה ז"ל
לאה בודוק בת רבקה ז"ל
י ציון סיסו בן סתרייא ז"ל
יא רבקה לוי בת שמחה ז"ל
יג אלישע בן זכרי ז"ל  >> עמוד הנצחה <<
טו זוהרה בת שמעון ז"ל
אסתר בת זוהרה ז"ל
טז לאה קסלסי בת חנה ז"ל
מסעוד עובדיה בן חנה ז"ל
יח דוד לוי בן פרחה ז"ל
יט לאה סיסו בת גרציה ז"ל
כב עישה חמו בת אסתר ע"ה
כג רבקה אלמוזנינו בת פרחה ז"ל
כד מזל אבוטבול ז"ל
רפי כהן ז"ל בן סטריה כהן ע"ה >>עמוד הנצחה  <<
כה עמרם מאיוסט בן סולטנה ז"ל
 אסתר שמש בת אליס ז"ל
כו לאה אפריאט בת מסעודה ז"ל
שמחה הרוש בת חנה ז"ל
כז רפאל אסולין בן בידה ז"ל
כח שרית שניאור בת זהבה ז"ל
אלעזר שוקרון בן מסעודה ז"ל
יהודה עמרם כהן בן זוהרה ז"ל
כט יהודה אלבז בן דונה ז"ל
נחמני אהרון בן יהושע וחנה ז"ל
ל עזיזה שרביט בת סלטנה ז"ל
אבא שרביט בן אמא קוקה ז"ל
חודש חשוון
תאריך שמות הנפטרים
א שמחה ממן בת זוהרה ז"ל
מאיר כהן בן זוהרה ז"ל
ג אשר לוי בן פרחה ז"ל
ד יעל מאיוסט בת ג'מילה ז"ל
מזל טוב שרביט בת חנה ז"ל
ו בדה עמר בת בולדה ז"ל
ז אסתר סוליקה כהן בת שרה ז"ל
ח אבא לוי בן מקנין ז"ל
ט רבי יצחק בניזרי זצ"ל >> עמוד הנצחה  << 
יא יוסף בודוק בן יקוט ז"ל
יב מאיר כהן בן עישה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
מסודי מלכה בת חנה ז"ל
יג עזיזה אהובה אלבז בת יקוט ז"ל
יד גבריאל בן עמרם בן רחל ז"ל
טז יוסף בן הרוש בן מסעודה ז"ל
מסעודה מאיוסט בת זוהרה ז"ל
יז חנה אבוטבול בת שמחה ז"ל
יח מוניק כהן בת שושנה
יט סולטנה סודרי בת רבקה ע"ה
אסולין מאיר בן אהרון וחנה (לוטטי) ז"ל
כא רבי אליהו יעקב אביטבול זצ“ל >> עמוד הנצחה <<
רבי חיים ממן בן שמחה ז"ל
כג יצחק לוטטי בן סתרייא ז"ל
כז שמעון אפריאט – אפרתי בן רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
אסתר אלבז בת עזיזה ז"ל
שלום ממן בן אסטריליה ז"ל
כט גי אסולין בן מוניק ז"ל
חיים צרויה בן אליס ז"ל
ל שמעיה כהן בן רבקה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
חודש כסלו
תאריך שמות הנפטרים
ב אהרן נחמני ז"ל
משה אהרן אפריאט בן סולטנה ז"ל
מנחם סולטן בן רינה "ל
ז'אמילה סיסו בת פרחה ע"ה
ג סוליקה כהן בת עישה ז"ל
מאיר כהן בן אסתר ז"ל
ד יעקב דהן בן מרים ז"ל
חנה מסעודה (מסודי) שנאור בת בדה ע"ה
ז רפאל זיקרי בן תמו ז"ל
אורי כהן בן אסתר ז"ל
יעקב קיסוס בן ג'מילה ז"ל
ח אסתר צרויה בת ז'מילה ז"ל
י רבקה בן הרוש בת מסעודה ז"ל
יב סוליקה כהן בת עישה ז"ל
יד גרציה איטאח  בת חנה ז"ל
מנחם מאיוסט בן רינה ז"ל
טו משה שוקרון בן חנה ז"ל
יז יוסף אוליאל בן עישא ז"ל
יח שושנה קוגן בת ברוכה ע"ה
יט ר' מכלוף אליהו לוי  זצ"ל "מק'דם כלאל " >> עמוד הנצחה  <<
ניסים אוקרט בן אסתר ז"ל
כ יעקב סודרי בן שרה ז"ל
זוהרה אלבז בת חנה ז"ל
כא יקוט חוטה בת רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
מקס תורג'מן בן סוליקה ז"ל
דונה וידל בת מרים ז"ל
רפאל ממן בן מסעודה ז"ל
כב צפורה מאיוסט בת מסעודה ז"ל
יונתלה בן רוחלה ז"ל
כג רינה מאיוסט בת זוהרה ז"ל
תמר אטיאס בת עישה  ז"ל
כד מכלוף ממן בן שמחה ז"ל >> עמוד הנצחה  << 
כו סטה אפרתי בת רבקה  ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
עישה אזולאי בן רינה ז"ל
אבא זרח בן שמחה ז"ל
אבנר וידאל בן רוחמה ז"ל
כז עמרם פינטו בן פריחה ז"ל
עמרם לוטטי בן עזיזה  ז"ל
כח חנה חמו לבית פוני ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כט אברהם לוי בן בדה ז"ל
רינה איטח בת מרים ז"ל
עזיזה לוטטי רובין בת שמחה ע"ה
ל פאני כץ זרח ז"ל >> עמוד הנצחה <<
חודש טבת
תאריך שמות הנפטרים
א רבי עמור אביטבול זצוק"ל >> עמוד הנצחה  <<
ב בלדה דהן בת סוליקה ז"ל
יוסף עוליאל ז"ל
ג פנחס שניאור בן שמחה ז"ל
ניסים פוני ז"ל
משה אליהו אלבז בן חנה ז"ל
ד ראובן לוי בן סתרייא ז"ל
גרציה אלבאז בת זוהרה ז"ל
ה יהונתן עוליאל בן סטה מקנין ז"ל
יהודה סיבוני בן מקנין ז"ל
ו שלמה תורג'מן בן סוליקה ז"ל
יעקב בן הרוש בן רבקה ז"ל
ז חיים שטרית בן מירה ז"ל
אסתר נחמני בת חנה ז"ל
חיים אפריאט בן רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
ט רבקה קסלסי ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
דוד עוליאל בן מרים  ז"ל
יא יעקב אלבאז בן דונה ז"ל
זוהרה צרויה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יב רב"ט מאיר חמו ז"ל 
יד שמעון לוי בן עישה ז"ל
אליהו איטח בן שרה ז"ל
ג'מילה רובין בת עזיזה ז"ל
טו אלעזר לוי בן אסתר ז"ל
אהרון טובלי בן אסתר ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יז מרדכי אלבאז בן סתרייא ז"ל
יח דוד מכלוף אזולאי בן גרציה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יט בדה כהן בת רבקה ז"ל
רוזה בת זוהרה ז"ל
כ אליהו חמו בן אסתר ז"ל
כא עישה כהן  בת רבקה ז"ל
מרים אסולין בת בדה ז"ל
כב גרציה סיבוני בת מסעודה ז"ל
חיים מאיוסט בן מרים ז"ל
כג רעיה בת חנה ז"ל
כה ציון עזר וידל בן שרה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כו שלמה חותה בן מסעודה ז"ל
כז חנה טובלי ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כח סלטנה הרוש בת רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
חיים  אטיאס בן סתרייא ז"ל
אבא אביטבול בן זוהרה ז"ל
כט יעקב בודוק בן רבקה ז"ל
חודש שבט
תאריך שמות הנפטרים
ג סתרייא אלבאז בת רבקה ז"ל
יצחק קסלסי בן מסעודה ז"ל
ב ר' רפאל בן זכרי ז"ל  >> עמוד הנצחה   <<
ד רבי יצחק שמעון אפריאט זצ"ל בן זוהרה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יצחק  אוחנה בן מרגלית ז"ל
ה יוסף בנוז בן נזמה ז"ל
ניסים בן עלי בו שמחה ז"ל
רבי יקותיאל אלבאז בן מסעודה ז"ל
ו חיים אלמוזנינו בן מזל טוב ז"ל
יהודה כהן בן שמחה ז"ל
נחמני יהושע בן מרדכי וחנה (זיני) ז"ל
ז חנה אלמוזנינו בת מסעודה ז"ל
מסעוד איתן אבוטבול בן חנה ז"ל
ח דוד תורג'מן בן רחל ז"ל
ט יעקב לוי ז"ל בן אליס תחי'
י דוד בן עלי בן שמשה ז"ל
יוסף בן עלי בן אסתר ז"ל
גרציה שוקרון בת סלטנה ז"ל
יא אברהם אלבז בן סוליקה ז"ל
יג אליהו אלמוזנינו בן חנה ז"ל
רחמים אסולין בן חנה ז"ל
דוד בר ששת בן פיבי ז"ל
יעקב לוי בן שמחה ז"ל
טו רבי יהודה אלבאז זצ"ל
רבי שלם אזולאי זצ"ל
אבא בן עזרא בן חנה ז"ל
טז רבי אלישע אפריאט זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
אסתר לוטטי בת פרחה ז"ל >> דף הנצחה <<
מכלוף חמו בן זמילא ז"ל
רחל אטיאס בת אסתר ז"ל
יז רינה זרח בת מסעודה ז"ל
יח שלום תמם בן ציונה ז"ל
אורנה פוני בת רחל ז"ל
אבנר הרוש בן חנה ז"ל
שרה שניאור ז"ל
יט רוחמה דרעי בת חנה ז"ל
רבקה זיני בת סתרייא ז"ל
כ רבי שמואל בן הרוש זצ"ל בן  זוהרה ז"ל
שמעון פוני בן יקוט ז"ל
כא מסעודה חמו בת רחמה ז"ל
אליהו בלילתי ז"ל >> עמוד הנצחה <<
זוהרה בוטבול ז"ל
סתרייא כהן בת רחל ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כג אלעד שניאור בן רחל ז"ל
כה סולטנה זיני בת מזל טוב ז"ל
כו גרציה נחמני בת פרחה ז"ל
כח רדואה צרויה בת שמחה ז"ל
ר' גבריאל נחמני בן רינה זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
חודש אדר
תאריך שמות הנפטרים
א מאיר מאיוסט בן רינה ז"ל
יוסף רחמים איטח בן שמשה ז"ל (אדר א)
פנחס חמו בן תמר ז"ל
עזיזה לוטטי בת סוליקה ע"ה
אלדד סיסו בן שרה ז"ל
ר' חיים בן מרים זיני ז"ל >> עמוד הנצחה <<
רחל שוקרון בת יקוט ע"ה(אדר א)
אהרון טובלי בן קמי ז"ל >>עמוד הנצחה <<
ג סתרייא לוי בת חנה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
רחמים סיבוני בן ג'מילה ז"ל
גרסיה אסולין בת חנה ז"ל (אדר א)
ד שמעון אלבאז בן חנה ז"ל (אדר א)
ה מסודי עוליאל בת יאקות ע"ה
ח יוסף שטרית בן סוליקה ז"ל    (אדר א)
נתן אלבז בן רחל ז"ל (אדר א)
יעל עוליאל בת יקות ע"ה
ט אברהם איטח בן זוהרה ז"ל
י ניסים תורג'מן בן רינה ז"ל
יצחק חמו בן חנה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
מסעודה ממן בת עישה ע"ה
יא אהרון סודרי בן סולטנה ז"ל
מאיר כהן בן שרה ז"ל
יב מרת דינה כהן בת סולטנה ע"ה
יד מרדכי בן יעיש בן סולטנה ז"ל
בדה בן עזרא בת סטריה ז"ל (אדר א)
טז גדליה אלבאז בן יקוט ז"ל (אדר א)
יז רחל שניאור בת תמר ז"ל
רבקה בודוק בת זוהרה ז"ל (אדר א)
יט עמרם כהן בן עישה ז"ל
אהרן ממן בן סולטנה ז"ל
אהרן ממן בן סולטנה ז"ל (אדר א)
כ אברהם לוי בן פרחה ז"ל (אדר א)
רחל בודוק בת רבקה ז"ל (אדר א)
יצחק קבסה בן שרה ז"ל(אדר א)
כא בנימין בן עזרא בן בדה ז"ל
כב עזיזה זיני בת סתרייא ז"ל (אדר א)
כד אליהו וידל בן דונה ז"ל (אדר א)
כה רחמים מאיוסט בן רחל ז"ל
רפאל לוי בן פרחה ז"ל
חנה זיקרי בת מסעודה ז"ל (אדר א)
חנה חוטה בת רחמה ע"ה >> עמוד הנצחה  << 
כז ניסים ציון שרביט בן עזיזה ז"ל
סתרייא בן הרוש בת  עזיזה ז"ל
ציון אלקובי בן זוהרה ז"ל (אדר א)
שמעון ברוך-אזולאי ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כט סתרייא סבוני בת ג'מילה ז"ל
פנחס הרוש בן סלטנה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
סתרייא לוי בת ג'מילה ז"ל
ל סולטנה איטח ז"ל    (ל אדר א)
חודש ניסן
תאריך שמות הנפטרים
א אליהו בן הרוש בן רבקה ז"ל
ב פרלה בודוק בת רבקה ז"ל
עמוס איטח בן סוליקה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
ג אברהם בן יעיש בן סולטנה ז"ל
ו רבקה רחמה אפריאט בת מרים ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
ח שלום זיכרי בן שמחה ז"ל
אהרון אטיאס בן תמר ז"ל
ראובן בן עלי (לוטטי) ז"ל >> עמוד הנצחה  << 
מרדכי אלבז בן רבקה ז"ל
יקוט בניזרי בת מאחה ז"ל
ט ניסים הרוש בן שמחה ז"ל
י בדה ברט בת עזיזה ז"ל
יוסף אביטבול בן עישה שלמה ז"ל
נינה בנאים בת אילנה ז"ל
חיים ממן בן זוהרה ז"ל
יא  בדה אביטבול בת מסעודה ז"ל
יב מקנין אסולין ז"ל
יד יהונתן בנוז בן נזמה ז"ל
טו עמרם שאול קסלסי בן לאה ז"ל
מאיר מלכה בן סתרייא ז"ל
טז תמר בן יעיש בת רחל ז"ל
תמר חמו בת עישה ע"ה
אסתר הרוש בת רחל ע"ה
יז חנה וקנין בת אסתר ז"ל
יח עליזה נחמני בת אסתר ז"ל
אברהם בן הרוש בן יקוט ז"ל
יט חסיבה שוקרון בת חנה ז"ל
כ זוהרה לוי בת אסתר סוליקה ז"ל
כב חיים  צרפתי בן יקוט ז"ל
כג חיים אלמוזנינו בן פרחה ז"ל
ר' בנימין הרוש ז"ל
כד מזל טוב אלמוזנינו בת חנה ז"ל
כה רחמא בן יעיש ז"ל
יקוט סודרי בת מקנין ז"ל
כז יקוט בן ליש בת סתרייא ז"ל
כח רוחמה אטיאס בת אסתר ז"ל
מרדכי אטיאס בן עזיזה ז"ל
חודש אייר
תאריך שמות הנפטרים
ב אהרון בן הרוש בן סתרייא ז"ל
אסתר אלבאז בת רבקה ז"ל
ה סוליקה זיני ז"ל
ו משה אביטבול בן זוהרה ז"ל
ז ז'קלין לוי בת אסתר סוליקה ז"ל
חסיבה כהן בת חנה ז"ל
ח משה שוקרון בן סתריה ז"ל
ט רבי יהושע סיסו זצ"ל בן לאה ז"ל
בנימין שרביט בן  רינה ז"ל
  משה דהן בן סולטנה ז"ל
יהודה סודרי בן רינה ז"ל
י ר' רפאל עמור אביטבול ז"ל
אסתר זיני בת רבקה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יא אבא עובדיה בן עזיזה ז"ל
יב מכלוף הרוש בן מסעודה ז"ל
מכלוף שוקרון בן חנה ז"ל
יג שמחון הרוש בן סלטנה ז"ל
שמואל חוטה בן אסתר  ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
רבי יוסף רחמים ממן בן אסטריליה זצוק"ל >> עמוד הנצחה  <<
טז זוהרה זכרי בת שמחה ז"ל
משה לוי בן שמחה ז"ל
יח הגאון רבי דוד עובדיה זצוק"ל בן אסתר ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כא אליהו אבוטבול בן זוהרה ז"ל
גבריאל תורג'מן בן סוליקה ז"ל
פריחה בת מננה פינטו ע"ה
כב אלישע שוקרון בן חנה ז"ל
כג סולטנה חמו בת חנה ז"ל
רינת רואס בת ג'קלין ע"ה
כד מזל טוב בת תמר ז"ל
כה שלמה דיין בן חנה ז"ל
כו רדואה טטואני בת מסעודה  ז"ל
כז עליזה כהן בת אסתר ז"ל
כח יוסף מרדכי כלפון בן זוהרה ז"ל
כט שמחה ממן בת אסתר ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
פרסיאדה אלקובי בת מסעודה ז"ל
חודש סיון
תאריך שמות הנפטרים
ו משה אבוטבול בן דינה ז"ל
אסתר ממן בת רחמה ז"ל
תמו סבוני בת מסעודה ע"ה
ז בדה פרסיאדה אסייג בת תמו ז"ל
ח' ראובן בן עלי (לוטטי) ז"ל >> עמוד הנצחה << 
ט משה לוי בן עישה ז"ל
יא עמרם שניאור בן שמחה ז"ל
משה אמסלם בן מרים ז"ל
יב יעקב אלבז בן שמחה ז"ל
יג גרציה לוי בת מסעודה ז"ל
סטה מאיוסט בת רינה ז"ל
אהרן אמסלם בן חסיבה ז"ל
יד ר' רפאל סיסו זצ"ל >>עמוד הנצחה  <<
טו רבי יעקב נחמני זצ"ל בן זוהרה ז"ל
יצחק איטח בן זוהרה ז"ל
חנה דרעי ז"ל
זוהרה הרוש בת רבקה רחמה ז"ל
טז יהונתן זיני בן תמר ז"ל
יז יהושע לוי בן רבקה ז"ל
יוסף קסלסי ז"ל
יח רבי ציון תורג'מן זצ"ל >> עמוד הנצחה <<
יט יהונתן לוי בן מקנין ז"ל
כ ניסים כרמי בן סעדה ז"ל
חנה יוכבד זיני בת בדה ז"ל
חסיבה אמסלם בת פריחה ע"ה
פאני סודרי בת סטה ע"ה
כא אליס הרוש בת עזיזה ז"ל
יהודה אלבז בן שמחה ז"ל
תמו וידל בת זוהרה ע"ה
ר' אליהו טובלי ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כב יהודה כהן בן רינה ז"ל
כג רבי אליהו בן שלוש זצ"ל
צפורה אלבאז בת חנה ז"ל
כד סולטנה עוליאל בת פרחה ז"ל
פרחה לוי ז"ל
ציון סיסו בן לאה ז"ל
דליה נומה בת חנה ע"ה
כו מימון לוי בן פרחה ז"ל
סטה אסולין בת נחלה ז"ל
שמואל אלבז בן ז'ורז'ט ז"ל
יעקב הרוש בן סולטנה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
עמרם שוקרון בן חנה ז"ל
כז תמר שניאור בת מסעודה ז"ל
כח פוני תמר (נחמני) בת יהושע וחנה
חודש תמוז
תאריך שמות הנפטרים
א מסעודה הרוש בת זוהרה ז"ל
ג רינה שוקרון בת סולטנה ע"ה
ד זוהרה אלמוזנינו בת מסעודה ז"ל
רבקה טובלי בת אסתר ז"ל >>עמוד הנצחה <<
ה שמחה לוי בת טנה ז"ל
ו
ז רפאל זיני בן אסתר ז"ל
ח שמעון דהאן בן פרחה ז"ל
 אליהו אפריאט בן פריסאידה ז"ל
סוליקה בן יעיש בת רבקה  ז"ל
י נחמני רחמים בן יהושע וחנה ז"ל
יא אברהם שוקרון בן זוהרה ז"ל
יג אליהו טפירו בן חנה ז"ל
ז'ורז'ט בת פרחה פינטו ע"ה
יד בנימין אביטבול בן בר זוהרא ז"ל
מוניק בת שמשה ז"ל
רחל אביטבול בת בדה ז"ל
טו שמואל ממן ז"ל
טז אסתר מאיוסט בת בידה ז"ל
יז מרים סודרי בת זוהרה ז"ל
שרה כהן בת גרסיה ז"ל
יח יצחק סבוני בן רחל ז"ל
יט אבא כהן בן סוליקה ז"ל
רבי יהושע זיכרי זצ"ל
כב  הגאון רבי רפאל משה אלבאז זצוק"ל >> עמוד הנצחה  <<
כה אבא אפריאט בן זוהרה ז"ל >>עמוד הנצחה <<
כו רבקה אזולאי בת חנה ז"ל
מרדכי אלבאז בן זוהרה ז"ל
אסולין ימנה בת יעקב ופרחה ז"ל
כז פנינה נחמני בת רחל ז"ל
שמואל בלילתי בן רחל ז"ל
מיכאל חמו ז"ל בן דולי תחי'
כח רחל אזולאי בת רינה ז"ל
חודש אב
תאריך שמות הנפטרים
ב עזיזה כהן בת מסעודה ז"ל
יהודה הרוש בן מזל טוב ז"ל
ג אבא אפריאט בן זוהר ז"ל
ד' יצחק לוי ז"ל >> עמוד הנצחה <<
ח פנחס מויאל ז"ל >> עמוד הנצחה <<
שמואל אפריאט ז"ל >> עמוד הנצחה<<
יב שמואל אטיאס בן רחל ז"ל
בידה חמו בת עישה ז"ל
יג חנה לוטטי בת סטה ז"ל
מרים מרינט בנוז בת יקוט ז"ל
יד יהודה סיסו בן בידה ז"ל
עמרם אביטבול בן זוהרה ז"ל
רפאל מאיוסט בן רחל ז"ל
טו בידה סיסו בת פרחה ז"ל
ר' משה טובלי בן אסתר זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
יהודה עמרם כהן בן רוזה ז"ל
יז זוהרה שוקרון בת מקנין ז"ל
אברהם כהן ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יח ידידיה איטאח בן זוהרה ז"ל
רחמים יהודה אלבאז בת צפורה ז"ל
כ פרחה לוי בת אסתר ז"ל
מימון עמרם וידל בן סולטנה ז"ל
יוסף סודרי בן סולטנה ז"ל
כא חנה אבוטבול בת אסתר ז"ל
סוליקה תורג'מן ז"ל
כב חסיבה אלמוזנינו בת מרים ז"ל
כג שלום כהן בן רבקה ז"ל
כד בצלאל זיני בן תמר ז"ל
יוסף בן שימול בן סתרייא ז"ל
כה לירון שלמה שרביט בן פרחיה ז"ל
כו וידאל שוקרון בן גרציה ז"ל
נחמני יוסף בן יהושע וחנה ז"ל
כז מכלוף חמו ז"ל בן סטי תחי'
פריסיאדה אפריאט בת ג'מילה ז"ל
כט לאה שרביט בת אסתר ז"ל
ל מכלוף זיני בן רינה ז"ל
שלמה שוקרון בן מסעודה ז"ל
תמר דהן בת זוהרה ז"ל
חיים מנחם ביטן בן זוהרה ז"ל
חודש אלול
תאריך שמות הנפטרים
ב מרים אלבאז בת דונה ז"ל
שמואל חמו ז"ל
ג שלמה לוי בן רבקה ז"ל
ד חנה רובידה אביטבול בת שמחה ז"ל >> עמוד הנצחה << 
ה עזיזה אטיאס בת פרחה ז"ל
משה אביטבול בן חנה ז"ל
רבקה בקי אפרתי בת אסתר ז"ל
ו רבי ישועה שמעון חיים עובדיה זצ"ל
אברהם שניאור בן תמר ז"ל
ז רבי חיים אליהו אברהם שיטרית זצ"ל
יקוט אלבז בת סלטנה ז"ל
ח זוהרה חמו בת אסתר ז"ל
יא משה עמרם אביטבול בן רבקה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יהושע עובדיה בן ימנה ז"ל
יב יהודה בן שמואל בן עליזה ז"ל
יד בדה לוי בת מסעודה ז"ל
רפאל טובול בן עזיזה ז"ל
שלמה שיטרית בן עזיזה ז"ל
רינה בת גרציה אוליאל ז"ל
טו מכלוף בן יעיש – בן עישה ז"ל
חנה אלבאז בת יקוט ז"ל
יעקב וידל בן חנה ז"ל
יז זוהרה ממן בת סולטנה ע"ה
יט  שרה דבורה כהן ז"ל >> עמוד הנצחה   <<
כ ימנה עובדיה בנוז בת אביגייל ז"ל
יוסף שרביט בן לאה ז"ל
יוסף ריבוח בן קלרה ז"ל
כא רבי משה בן חמו זצ"ל
יקוט פוני בת זוהרה ז"ל
אסתר טובלי לבית מויאל ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כב מרדכי איטח בן אסתר ז"ל >> עמוד הנצחה <<
כג יקוט שטרית בת אסתר ז"ל
אהרון אלבז בן שמחה ז"ל
כד אסתר זיני בת רינה ז"ל
בידה תורג'מן בת פרחה ז"ל
כה רבי שאול ישועה אביטבול זצ"ל >> עמוד הנצחה  << 
כו מרים זיני בת מסעודה ז"ל
סבא  דמשפטים רבי אבא אלבאז זצוק"ל  >> עמוד הנצחה  <<