א תשרי נזמה בנוז  בת סלטנה ז"ל
זוהרה הרוש בת אסתר ז"ל
נחמני חנה (זיני) בת שמעון ותמר ז"ל
ג תשרי פנחס חותה בן מסעודה ז"ל
ד תשרי יקוט עוליאל בת תמו ע"ה
ה תשרי אליהו עובדיה בן ימנה ז"ל
שמעון כהן בן מזל טוב ז"ל
שמשה בת יעקב ז"ל
ו תשרי פנחס אפרתי – אפריאט בן רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
ז תשרי שמחה סיסו בת עישה שלמה ז"ל
אסתר אוליאל בת עישה  ע"ה
ח תשרי שאול שניאור בן תמר ז"ל
ט תשרי שאול לוי בן סתרייא ז"ל
אסתר כהן בת נזמה ז"ל
מרסל הרוש בת זוהרה ז"ל
לאה בודוק בת רבקה ז"ל
י תשרי ציון סיסו בן סתרייא ז"ל
יא תשרי רבקה לוי בת שמחה ז"ל
יג תשרי אלישע בן זכרי ז"ל  >> עמוד הנצחה <<
נגיד צפרו מרדכי רחמים צבע ז"ל
טו תשרי זוהרה בת שמעון ז"ל
אסתר בת זוהרה ז"ל
רב"ט אלישע אוליאל ז"ל >>עמוד הנצחה<<
רב"ט וידאל אזולאי >>עמוד הנצחה<<
טז תשרי לאה קסלסי בת חנה ז"ל
מסעוד עובדיה בן חנה ז"ל
יח תשרי דוד לוי בן פרחה ז"ל
יט תשרי טוראי שאול יהושוע שוקרון ז"ל >>עמוד הנצחה<<
לאה סיסו בת גרציה ז"ל
כב תשרי עישה חמו בת אסתר ע"ה
סתריאה כוכבה כהן לבית אסודרי ז"ל
כג תשרי רבקה אלמוזנינו בת פרחה ז"ל
כד תשרי מזל אבוטבול ז"ל
רפי כהן ז"ל בן סטריה ע"ה >>עמוד הנצחה  <<
כה תשרי עמרם מאיוסט בן סולטנה ז"ל
 אסתר שמש בת אליס ז"ל
כו תשרי לאה אפריאט בת מסעודה ז"ל
שמחה הרוש בת חנה ז"ל
כז תשרי רפאל אסולין בן בידה ז"ל
כח תשרי שרית שניאור בת זהבה ז"ל
אלעזר שוקרון בן מסעודה ז"ל
יהודה עמרם כהן בן זוהרה ז"ל
כט תשרי יהודה אלבז בן דונה ז"ל
נחמני אהרון בן יהושע וחנה ז"ל
ל תשרי עזיזה שרביט בת סלטנה ז"ל
אבא שרביט בן אמא קוקה ז"ל
א חשוון שמחה ממן בת זוהרה ז"ל
מאיר כהן בן זוהרה ז"ל
ג חשוון אשר לוי בן פרחה ז"ל
רבי מסעוד יטח ז"ל
ד חשוון יעל מאיוסט בת ג'מילה ז"ל
מזל טוב שרביט בת חנה ז"ל
ו חשוון בדה עמר בת בולדה ז"ל
ז חשוון אסתר סוליקה כהן בת שרה ז"ל
רב"ט שמואל אלבז ז"ל >>עמוד הנצחה <<
ח חשוון אבא לוי בן מקנין ז"ל
ט חשוון רבי יצחק בניזרי זצ"ל >> עמוד הנצחה  << 
יא חשוון יוסף בודוק בן יקוט ז"ל
יב חשוון ר' מאיר כהן בן עישה זצ"ל  >> עמוד הנצחה  <<
מסודי מלכה בת חנה ז"ל
יג חשוון עזיזה אהובה אלבז בת יקוט ז"ל
יד חשוון גבריאל בן עמרם בן רחל ז"ל
טז חשוון יוסף בן הרוש בן מסעודה ז"ל
מסעודה מאיוסט בת זוהרה ז"ל
יז חשוון חנה אבוטבול בת שמחה ז"ל
יח חשוון מוניק כהן בת שושנה
יט חשוון סולטנה סודרי בת רבקה ע"ה
אסולין מאיר בן אהרון וחנה (לוטטי) ז"ל
כא חשוון רבי אליהו יעקב אביטבול זצ“ל >> עמוד הנצחה <<
רבי חיים ממן בן שמחה ז"ל
כג חשוון יצחק לוטטי בן סתרייא ז"ל
כז חשוון שמעון אפריאט – אפרתי בן רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
אסתר אלבז בת עזיזה ז"ל
שלום ממן בן אסטריליה ז"ל
כט חשוון גי אסולין בן מוניק ז"ל
חיים צרויה בן אליס ז"ל
ל חשוון שמעיה כהן בן רבקה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
חודש כסלו
תאריך שמות הנפטרים
ב אהרן נחמני ז"ל
משה אהרן אפריאט בן סולטנה ז"ל
מנחם סולטן בן רינה "ל
ז'אמילה סיסו בת פרחה ע"ה
ג סוליקה כהן בת עישה ז"ל
מאיר כהן בן אסתר ז"ל
ד יעקב דהן בן מרים ז"ל
חנה מסעודה (מסודי) שנאור בת בדה ע"ה
ה טוראי מאיר אזולאי ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ז רפאל זיקרי בן תמו ז"ל
אורי כהן בן אסתר ז"ל
יעקב קיסוס בן ג'מילה ז"ל
ח אסתר צרויה בת ז'מילה ז"ל
י רבקה בן הרוש בת מסעודה ז"ל
יב סוליקה כהן בת עישה ז"ל
יד גרציה איטאח  בת חנה ז"ל
מנחם מאיוסט בן רינה ז"ל
טו משה שוקרון בן חנה ז"ל
טז דוד אליהו צרויה ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יז יוסף אוליאל בן עישא ז"ל
יח שושנה קוגן בת ברוכה ע"ה
שמעון נחמני בן חנה ז"ל
יט ר' מכלוף אליהו לוי  זצ"ל "מק'דם כלאל " >> עמוד הנצחה  <<
ניסים אוקרט בן אסתר ז"ל
כ יעקב סודרי בן שרה ז"ל
זוהרה אלבז בת חנה ז"ל
כא יקוט חוטה בת רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
מקס תורג'מן בן סוליקה ז"ל
דונה וידל בת מרים ז"ל
מרים דהאן לבית הרוש ז"ל >> תמונה
רפאל ממן בן מסעודה ז"ל
כב צפורה מאיוסט בת מסעודה ז"ל
יונתלה בן רוחלה ז"ל
אברהם פוני בן יחיא ז"ל
כג רינה מאיוסט בת זוהרה ז"ל
תמר אטיאס בת עישה  ז"ל
כד מכלוף ממן בן שמחה ז"ל >> עמוד הנצחה  << 
כו סטה אפרתי בת רבקה  ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
עישה אזולאי בן רינה ז"ל
אבא זרח בן שמחה ז"ל
אבנר וידאל בן רוחמה ז"ל
כז עמרם פינטו בן פריחה ז"ל
עמרם לוטטי בן עזיזה  ז"ל
כח חנה חמו לבית פוני ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כט אברהם לוי בן בדה ז"ל
רינה איטח בת מרים ז"ל
עזיזה לוטטי רובין בת שמחה ע"ה
ל פאני כץ זרח ז"ל >> עמוד הנצחה <<
חודש טבת
תאריך שמות הנפטרים
א רבי עמור אביטבול זצוק"ל >> עמוד הנצחה  <<
ב בלדה דהן בת סוליקה ז"ל
יוסף עוליאל ז"ל
ג פנחס שניאור בן שמחה ז"ל
ניסים פוני ז"ל
משה אליהו אלבז בן חנה ז"ל
ד ראובן לוי בן סתרייא ז"ל
גרציה אלבאז בת זוהרה ז"ל
ה יהונתן עוליאל בן סטה מקנין ז"ל
יהודה סיבוני בן מקנין ז"ל
ו שלמה תורג'מן בן סוליקה ז"ל
יעקב בן הרוש בן רבקה ז"ל
ז חיים שטרית בן מירה ז"ל
אסתר נחמני בת חנה ז"ל
חיים אפריאט בן רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
ט רבקה קסלסי ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
דוד עוליאל בן מרים  ז"ל
יא יעקב אלבאז בן דונה ז"ל
זוהרה צרויה לבית כהן ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יב סמל מאיר חמו ז"ל  >> עמוד הנצחה <<
יד שמעון לוי בן עישה ז"ל
אליהו איטח בן שרה ז"ל
ג'מילה רובין בת עזיזה ז"ל
טו אלעזר לוי בן אסתר ז"ל
אהרון טובלי בן אסתר ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יז מרדכי אלבאז בן סתרייא ז"ל
יח דוד מכלוף אזולאי בן גרציה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יט בדה כהן בת רבקה ז"ל
רוזה בת זוהרה ז"ל
כ אליהו חמו בן אסתר ז"ל
כא עישה כהן  בת רבקה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
מרים אסולין בת בדה ז"ל
כב גרציה סיבוני בת מסעודה ז"ל
חיים מאיוסט בן מרים ז"ל
כג רעיה בת חנה ז"ל
כה ציון עזר וידל בן שרה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כו שלמה חותה בן מסעודה ז"ל
כז חנה טובלי לבית אוליאל  ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כח סולטנה הרוש לבית וידאל ז"ל  >> עמוד הנצחה  <<
חיים  אטיאס בן סתרייא ז"ל
אבא אביטבול בן זוהרה ז"ל
כט יעקב בודוק בן רבקה ז"ל
חודש שבט
תאריך שמות הנפטרים
ג סתרייא אלבאז בת רבקה ז"ל
יצחק קסלסי בן מסעודה ז"ל
טוראי מכלוף אלבז ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ב ר' רפאל בן זכרי ז"ל  >> עמוד הנצחה   <<
ד רבי יצחק שמעון אפריאט זצ"ל בן זוהרה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יצחק  אוחנה בן מרגלית ז"ל
ה יוסף בנוז בן נזמה ז"ל
ניסים בן עלי בו שמחה ז"ל
רבי יקותיאל אלבאז בן מסעודה ז"ל
ו חיים אלמוזנינו בן מזל טוב ז"ל
יהודה כהן בן שמחה ז"ל
נחמני יהושע בן מרדכי וחנה (זיני) ז"ל
ז חנה אלמוזנינו בת מסעודה ז"ל
מסעוד איתן אבוטבול בן חנה ז"ל
ח דוד תורג'מן בן רחל ז"ל
ט יעקב לוי ז"ל בן אליס תחי'
י דוד בן עלי בן שמשה ז"ל
יוסף בן עלי בן אסתר ז"ל
גרציה שוקרון בת סלטנה ז"ל
יא אברהם אלבז בן סוליקה ז"ל
יג אליהו אלמוזנינו בן חנה ז"ל
רחמים אסולין בן חנה ז"ל
דוד בר ששת בן פיבי ז"ל
יעקב לוי בן שמחה ז"ל
טו רבי יהודה אלבאז זצ"ל >> עמוד הנצחה <<
רבי שלום אזולאי זצ"ל >> עמוד הנצחה <<
אבא בן עזרא בן חנה ז"ל
טז רבי אלישע אפריאט זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
אסתר לוטטי בת פרחה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
מכלוף חמו בן זמילא ז"ל
רחל אטיאס בת אסתר ז"ל
טוראי עמור אסולין ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יז רינה זרח בת מסעודה ז"ל
יח שלום תמם בן ציונה ז"ל
אורנה פוני בת רחל ז"ל
אבנר הרוש בן חנה ז"ל
שרה שניאור ז"ל
יט רוחמה דרעי בת חנה ז"ל
רבקה זיני בת סתרייא ז"ל
כ רבי שמואל בן הרוש זצ"ל בן  זוהרה ז"ל
שמעון פוני בן יקוט ז"ל
כא מסעודה חמו בת רחמה ז"ל
אליהו בלילתי ז"ל >> עמוד הנצחה <<
זוהרה בוטבול ז"ל
סטריה כהן בת רחל ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כג אלעד שניאור בן רחל ז"ל
כה סולטנה זיני בת מזל טוב ז"ל
כו גרציה נחמני בת פרחה ז"ל
כז הרה"ג שלום אזולאי זצ"ל >>עמוד הנצחה <<
כח רדואה צרויה בת שמחה ז"ל
ר' גבריאל נחמני בן רינה זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
ל יוסף פינטו בן אסתר ז"ל
חודש אדר
תאריך שמות הנפטרים
א מאיר מאיוסט בן רינה ז"ל
יוסף רחמים איטח בן שמשה ז"ל (אדר א)
פנחס חמו בן תמר ז"ל
עזיזה לוטטי בת סוליקה ע"ה
אלדד סיסו בן שרה ז"ל
ר' חיים בן מרים זיני ז"ל >> עמוד הנצחה <<
רחל שוקרון בת יקוט ע"ה(אדר א)
טוראי אהרון טובלי ז"ל >>עמוד הנצחה <<
ב אלישע אטיאס ז"ל
ג סתריה לוי בת חנה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
רחמים סיבוני בן ג'מילה ז"ל
גרסיה אסולין בת חנה ז"ל (אדר א)
אבנר עוליאל בן פרחה ז"ל
ד שמעון אלבאז בן חנה ז"ל (אדר א)
עזיזה יטח ז"ל
ה באדר מסודי עוליאל בת יאקוט ע"ה
ח באדר יוסף שטרית בן סוליקה ז"ל    (אדר א)
יעל עוליאל בת יקות ע"ה
דמות המופת טוראי נתן אלבז ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ט באדר אברהם איטח בן זוהרה ז"ל
י באדר ניסים תורג'מן בן רינה ז"ל
יצחק חמו בן חנה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
מסעודה ממן בת עישה ע"ה
יא באדר אהרון סודרי בן סולטנה ז"ל
מאיר כהן בן שרה ז"ל
יב באדר מרת דינה כהן בת סולטנה ע"ה
יד באדר מרדכי בן יעיש בן סולטנה ז"ל
מרת תמר צדקה לבית סודרי ז"ל >>עמוד הנצחה <<
בדה בן עזרא בת סטריה ז"ל (אדר א)
טז באדר גדליה אלבאז בן יקוט ז"ל (אדר א)
יז באדר רחל שניאור בת תמר ז"ל
רבקה בודוק בת זוהרה ז"ל (אדר א)
יט באדר עמרם כהן בן עישה ז"ל
אהרן ממן בן סולטנה ז"ל
אהרן ממן בן סולטנה ז"ל (אדר א)
סמ"ר מאיר אוליאל ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כ באדר אברהם לוי בן פרחה ז"ל (אדר א)
רחל בודוק בת רבקה ז"ל (אדר א)
יצחק קבסה בן שרה ז"ל(אדר א)
כא באדר בנימין בן עזרא בן בדה ז"ל
סמל דניאל טובלי ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כב באדר עזיזה זיני בת סתרייא ז"ל (אדר א)
כג באדר חנה בת לונה סודרי ז"ל
כד באדר אליהו וידל בן דונה ז"ל (אדר א)
כה באדר רחמים מאיוסט בן רחל ז"ל
רפאל לוי בן פרחה ז"ל
חנה זיקרי בת מסעודה ז"ל (אדר א)
חנה חוטה בת רחמה ע"ה >> עמוד הנצחה  << 
כז באדר ניסים ציון שרביט בן עזיזה ז"ל
סתרייא בן הרוש בת  עזיזה ז"ל
כח באדר ציון אלקובי בן זוהרה ז"ל (אדר א)
שמעון ברוך ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כט באדר סתרייא סבוני בת ג'מילה ז"ל
פנחס הרוש בן סלטנה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
סתרייא לוי בת ג'מילה ז"ל
ל באדר סולטנה איטח ז"ל    (ל אדר א)
א בניסן אליהו בן הרוש בן רבקה ז"ל
ב בניסן פרלה בודוק בת רבקה ז"ל
עמוס איטח בן סוליקה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
ג בניסן אברהם בן יעיש בן סולטנה ז"ל
ה בניסן וידאל אסודרי ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ו בניסן רבקה רחמה אפריאט לבית פוני ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
מימון בן יעקב סודרי ז"ל >> עמוד הנצחה <<
ח בניסן שלום זיכרי בן שמחה ז"ל
אהרון אטיאס בן תמר ז"ל
מרדכי אלבז בן רבקה ז"ל
יקוט בניזרי בת מאחה ז"ל
ט בניסן ניסים הרוש בן שמחה ז"ל
י בניסן בדה ברט בת עזיזה ז"ל
יוסף אביטבול בן עישה שלמה ז"ל
נינה בנאים בת אילנה ז"ל
חיים ממן בן זוהרה ז"ל
יא בניסן  בדה אביטבול בת מסעודה ז"ל
יב בניסן מקנין אסולין ז"ל
יד בניסן יהונתן בנוז בן נזמה ז"ל
טו בניסן עמרם שאול קסלסי בן לאה ז"ל
מאיר מלכה בן סתרייא ז"ל
אשת נגיד צפרו מזל טוב צבע זצ"ל
טז בניסן תמר בן יעיש בת רחל ז"ל
תמר חמו בת עישה ע"ה
אסתר הרוש בת רחל ע"ה
יז בניסן חנה וקנין בת אסתר ז"ל
יח בניסן עליזה נחמני בת אסתר ז"ל
אברהם בן הרוש בן יקוט ז"ל
פרסיאדה סודרי בת רנה אוליאל ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יט בניסן חסיבה שוקרון בת חנה ז"ל
כ בניסן זוהרה לוי בת אסתר סוליקה ז"ל
כא בניסן טוראי ניסים בן ארוש ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כב בניסן חיים  צרפתי בן יקוט ז"ל
כג בניסן חיים אלמוזנינו בן פרחה ז"ל
ר' בנימין הרוש ז"ל
כד בניסן מזל טוב אלמוזנינו בת חנה ז"ל
כה בניסן רחמא בן יעיש ז"ל
יקוט סודרי בת מקנין ז"ל
כז בניסן יקוט בן ליש בת סתרייא ז"ל
משה אסודרי ז""ל >>עמוד הנצחה<<
כח בניסן רוחמה אטיאס בת אסתר ז"ל
מרדכי אטיאס בן עזיזה ז"ל
ב באייר אהרון בן הרוש בן סתרייא ז"ל
אסתר אלבאז בת רבקה ז"ל
ד' באייר טוראי ראובן נחמני ז"ל  >> עמוד הנצחה <<
ה באייר סוליקה זיני ז"ל
טוראי דויד אזולאי ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ו באייר משה אביטבול בן זוהרה ז"ל
ז באייר ז'קלין לוי בת אסתר סוליקה ז"ל
חסיבה כהן בת חנה ז"ל
יצחק עמרם צבע זצ"ל >>עמוד הנצחה<<
ח באייר משה שוקרון בן סתריה ז"ל
ט באייר רבי יהושע סיסו זצ"ל בן לאה ז"ל
בנימין שרביט בן  רינה ז"ל
  משה דהן בן סולטנה ז"ל
יהודה סודרי בן רינה ז"ל
י באייר ר' רפאל עמור אביטבול ז"ל
אסתר זיני לבית טובלי ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יא באייר אבא עובדיה בן עזיזה ז"ל
יב באייר מכלוף הרוש בן מסעודה ז"ל
מכלוף שוקרון בן חנה ז"ל
יג באייר שמחון הרוש בן סלטנה ז"ל
שמואל חוטה בן אסתר  ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
רבי יוסף רחמים מאמאן זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
טז באייר זוהרה זכרי בת שמחה ז"ל
משה לוי בן שמחה ז"ל
יח באייר הגאון רבי דוד עובדיה זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
כא באייר אליהו אבוטבול בן זוהרה ז"ל
גבריאל תורג'מן בן סוליקה ז"ל
פריחה בת מננה פינטו ע"ה
כב באייר אלישע שוקרון בן חנה ז"ל
כג באייר סולטנה חמו בת חנה ז"ל
רינת רואס בת ג'קלין ע"ה
כד באייר מזל טוב בת תמר ז"ל
טוראי מימון נחמני ז"ל >> עמוד הנצחה <<
כה באייר שלמה דיין בן חנה ז"ל
כו באייר רדואה טטואני בת מסעודה  ז"ל
טוראי יהודה אסולין ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כז באייר עליזה כהן בת אסתר ז"ל
טוראי אלברט אברהם שוקרון ז"ל >> עמוד הנצחה << 
כח באייר יוסף מרדכי כלפון בן זוהרה ז"ל
כט באייר שמחה ממן לבית טובלי ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
פרסיאדה אלקובי בת מסעודה ז"ל
א סיון סמל רפאל הרוש ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ו סיון משה אבוטבול בן דינה ז"ל
אסתר ממן בת רחמה ז"ל
תמו סבוני בת מסעודה ע"ה
ז סיון בדה פרסיאדה אסייג בת תמו ז"ל
ח' סיון ראובן בן עלי (לוטטי) ז"ל >> עמוד הנצחה  << 
ט סיון משה לוי בן עישה ז"ל
יא סיון עמרם שניאור בן שמחה ז"ל
משה אמסלם בן מרים ז"ל
יב סיון יעקב אלבז בן שמחה ז"ל
יג סיון גרציה לוי בת מסעודה ז"ל
סטה מאיוסט בת רינה ז"ל
אהרן אמסלם בן חסיבה ז"ל
יד סיון ר' רפאל סיסו זצ"ל >>עמוד הנצחה  <<
טוראי אליהו חוטה ז"ל >>עמוד הנצחה<<
טו סיון רבי יעקב נחמני זצ"ל בן זוהרה ז"ל
יצחק איטח בן זוהרה ז"ל
חנה דרעי ז"ל
זוהרה הרוש בת רבקה רחמה ז"ל
טז סיון יהונתן זיני בן תמר ז"ל
יז סיון יהושע לוי בן רבקה ז"ל
יוסף קסלסי ז"ל
יח  סיון רבי ציון תורג'מן זצ"ל >> עמוד הנצחה <<
יט סיון יהונתן לוי בן מקנין ז"ל
כ סיון ניסים כרמי בן סעדה ז"ל
חנה יוכבד זיני בת בדה ז"ל
חסיבה אמסלם בת פריחה ע"ה
פאני סודרי בת סטה ע"ה
כא סיון אליס הרוש בת עזיזה ז"ל
יהודה אלבז בן שמחה ז"ל
תמו וידל בת זוהרה ע"ה
ר' אליהו טובלי זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
כב סיון יהודה כהן בן רינה ז"ל
כג סיון רבי אליהו בן שלוש זצ"ל
צפורה אלבאז בת חנה ז"ל
כד סיון סולטנה עוליאל בת פרחה ז"ל
פרחה לוי ז"ל
ציון סיסו בן לאה ז"ל
דליה נומה בת חנה ע"ה
כו סיון מימון לוי בן פרחה ז"ל
סטה אסולין בת נחלה ז"ל
שמואל אלבז בן ז'ורז'ט ז"ל
יעקב ציון הרוש ז"ל >> עמוד הנצחה <<
עמרם שוקרון בן חנה ז"ל
כז סיון תמר שניאור בת מסעודה ז"ל
כח סיון פוני תמר (נחמני) בת יהושע וחנה
ל סיון טוראי שלום וידל ז"ל >>עמוד הנצחה<<
א בתמוז מסעודה הרוש בת זוהרה ז"ל
ג בתמוז רינה שוקרון בת סולטנה ע"ה
ד בתמוז זוהרה אלמוזנינו בת מסעודה ז"ל
רבקה טובלי בת אסתר ז"ל >>עמוד הנצחה <<
ה בתמוז שמחה לוי בת טנה ז"ל
ז בתמוז רפאל זיני בן אסתר ז"ל
ח בתמוז שמעון דהאן בן פרחה ז"ל
 אליהו אפריאט בן פריסאידה ז"ל
סוליקה בן יעיש בת רבקה  ז"ל
י בתמוז נחמני רחמים בן יהושע וחנה ז"ל
יא בתמוז אברהם שוקרון בן זוהרה ז"ל
טוראי אלישע שרביט ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יג בתמוז אליהו טפירו בן חנה ז"ל
ז'ורז'ט בת פרחה פינטו ע"ה
יד בתמוז בנימין אביטבול בן בר זוהרא ז"ל
מוניק בת שמשה ז"ל
רחל אביטבול בת בדה ז"ל
טו בתמוז שמואל ממן ז"ל
טז בתמוז אסתר מאיוסט בת בידה ז"ל
יז בתמוז מרים סודרי בת זוהרה ז"ל
שרה כהן בת גרסיה ז"ל
יח בתמוז יצחק סבוני בן רחל ז"ל
יט בתמוז אבא כהן בן סוליקה ז"ל
טוראי שלמה סויסה ז"ל >>עמוד הנצחה<<
רבי יהושע זיכרי זצ"ל
כב בתמוז  הגאון רבי רפאל משה אלבאז זצוק"ל >> עמוד הנצחה  <<
כג בתמוז אהרון בן הרוש ז"ל
כה בתמוז אבא אפריאט בן זוהרה ז"ל >>עמוד הנצחה <<
כו בתמוז רבקה אזולאי בת חנה ז"ל
מרדכי אלבאז בן זוהרה ז"ל
אסולין ימנה בת יעקב ופרחה ז"ל
כז בתמוז פנינה נחמני בת רחל ז"ל
שמואל בלילתי בן רחל ז"ל
הרה"ג המלאך רפאל מאמאן זצ"ל >> עמוד הנצחה<<
מיכאל חמו ז"ל בן דולי תחי'
כח בתמוז רחל אזולאי בת רינה ז"ל
ב באב עזיזה כהן בת מסעודה ז"ל
יהודה הרוש בן מזל טוב ז"ל
ג באב אבא אפריאט בן זוהר ז"ל
ד' באב יצחק לוי ז"ל >> עמוד הנצחה <<
עמרם דהאן ז"ל
אליעזר נחמני בן חנה ז"ל
ח באב פנחס מויאל ז"ל >> עמוד הנצחה <<
שמואל אפריאט ז"ל >> עמוד הנצחה<<
יא באב ריינה אוליאל לבית אלבז ז"ל
יב  באב שמואל אטיאס בן רחל ז"ל
בידה חמו בת עישה ז"ל
יג באב חנה לוטטי בת סטה ז"ל
מרים מרינט בנוז בת יקוט ז"ל
יד באב יהודה סיסו בן בידה ז"ל
עמרם אביטבול בן זוהרה ז"ל
רפאל מאיוסט בן רחל ז"ל
טו באב בידה סיסו בת פרחה ז"ל
ר' משה טובלי בן אסתר זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
יהודה עמרם כהן בן רוזה ז"ל
יז באב זוהרה שוקרון בת מקנין ז"ל
אברהם כהן ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יח באב ידידיה איטאח בן זוהרה ז"ל
רחמים יהודה אלבאז בת צפורה ז"ל
כ באב פרחה לוי בת אסתר ז"ל
מימון עמרם וידל בן סולטנה ז"ל
יוסף סודרי בן סולטנה ז"ל
כא באב חנה אבוטבול בת אסתר ז"ל
סוליקה תורג'מן ז"ל
כב באב חסיבה אלמוזנינו בת מרים ז"ל
כג באב שלום כהן בן רבקה ז"ל
כד באב בצלאל זיני בן תמר ז"ל
יוסף בן שימול בן סתרייא ז"ל
כה באב לירון שלמה שרביט בן פרחיה ז"ל
כו באב וידאל שוקרון בן גרציה ז"ל
נחמני יוסף בן יהושע וחנה ז"ל
כז באב מכלוף חמו ז"ל בן סטי תחי'
פריסיאדה אפריאט בת ג'מילה ז"ל
כט באב לאה שרביט בת אסתר ז"ל
ל באב מכלוף זיני בן רינה ז"ל
שלמה שוקרון בן מסעודה ז"ל
תמר דהן בת זוהרה ז"ל
חיים מנחם ביטן בן זוהרה ז"ל
ב אלול מרים אלבאז בת דונה ז"ל
שמואל חמו ז"ל
ג אלול שלמה לוי בן רבקה ז"ל
ד אלול חנה רובידה אביטבול בת שמחה ז"ל >> עמוד הנצחה << 
ה אלול עזיזה אטיאס בת פרחה ז"ל
רב"ט משה אבוטבול-סחראווי ז"ל >>עמוד הנצחה<<
רבקה בקי אפרתי בת אסתר ז"ל
ו אלול רבי ישועה שמעון חיים עובדיה זצ"ל
אברהם שניאור בן תמר ז"ל
ז אלול רבי חיים אליהו אברהם שיטרית זצ"ל
יקוט אלבז בת סלטנה ז"ל
ח אלול זוהרה חמו בת אסתר ז"ל
יא אלול משה עמרם אביטבול בן רבקה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יהושע עובדיה בן ימנה ז"ל
יב אלול יהודה בן שמואל בן עליזה ז"ל
יד אלול בדה לוי בת מסעודה ז"ל
רפאל טובול בן עזיזה ז"ל
שלמה שיטרית בן עזיזה ז"ל
רינה בת גרציה אוליאל ז"ל
טו אלול מכלוף בן יעיש – בן עישה ז"ל
חנה אלבאז בת יקוט ז"ל
יעקב וידל בן חנה ז"ל
יז אלול זוהרה ממן בת סולטנה ע"ה
יט אלול שרה דבורה כהן לבית חמו ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כ אלול ימנה עובדיה בנוז בת אביגייל ז"ל
יוסף שרביט בן לאה ז"ל
יוסף ריבוח בן קלרה ז"ל
כא אלול רבי משה בן חמו זצ"ל
יקוט פוני בת זוהרה ז"ל
אסתר טובלי לבית מויאל ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כב אלול מרדכי איטח בן אסתר ז"ל >> עמוד הנצחה <<
כג אלול יקוט שטרית בת אסתר ז"ל
אהרון אלבז בן שמחה ז"ל
כד אלול אסתר זיני בת רינה ז"ל
בידה תורג'מן בת פרחה ז"ל
כה אלול רבי שאול ישועה אביטבול זצ"ל >> עמוד הנצחה  << 
חסיבה צרויה לבית רובן ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כו אלול רב"ט רפאל-בן-עזרא וידל ז"ל >>עמוד הנצחה<<
מרים זיני בת מסעודה ז"ל
סבא דמשפטים רבי אבא אלבאז זצוק"ל  >> עמוד הנצחה  <<
כ"ט אלול זהרה סבח לבית אלבז ז"ל >> עמוד הנצחה <<