ברוכים הבאים לאתר קהילת יוצאי העיר צפרו שבמרוקו

מטרת האתר הנה לתעד ולהנציח את בני הקהילה שכבר איננה , את מנהגיה על מנת שישתרשו בבניה , לתמוך בפעילות המתקיימת במוסדותיה ובבתי הכנסת שלה ולהוות גורם מאחד ומחבר בין כל בני הקהילה, יוצאי העיר צפרו / ספרו .

במילים מודרניות ובשפת הדור הצעיר להנציח ב- On-line את כל מה שקשור לקהילה היהודית שהתקיימה בצפרו  למען שיפור הנגישות אל מסורת ומנהגים בקהילה, זכר והנצחת אבותינו.

כיום צפרו , עיר קטנה במרוקו , מונה כ- 75 אלף תושבים , שכנה של העיר הבכירה פאס , מרחק נסיעה של  20 דקות לערך. עד תחילת שנות ה- 70 התקיימו חיי קהילה יהודית , בשיאי תולדותיה כי היו תקופות בה מחצית מתושבי העיר היו יהודים , קהילה יהודית מפוארת ומלוכדת בחיי היום יום וגם מקיימת אורך חיים מלא רוחניות וקדושה .

מספרים על קהילת צפרו אשר הצמיחה מס' רב של תלמידי חכמים ורבנים חשובים מאוד ביחס נדיר מול מספר התושבים ומעל הממוצע בהשוואה לשאר ערי מרוקו .

הבולט ברבני העיר , עטרת ראשינו , הרב הפוסק והמשורר רפאל משה אלבז זצוק"ל המכונה הרמ"א אשר לזכרו נקדיש חלק נכבד ומיוחד .

לא נשכח לציין באתר זה את שאר הרבנים הקדושים יוצאי צפרו ונציין זכר מיוחד לעילוי נשמות בני קהילת צפרו אשר הקדישו את חייהם למען שימור מסורת זו

אתר זה הוקם ע"י אלי טובלי לעילוי אביו ר' משה טובלי זצ"ל ( לחצו כאן לקורות חייו של ר' משה ) אשר הקדיש את חייו לשימור מסורת אבות ומנהגי הקהילה ולטובת כל בני קהילת צפרו הקדושה באשר הם.

img_2246-1

העיר צפרו מתוך הספר ביד רמ"א

הנה למלאות דבר ה' ביד משה "והפיצך ה' בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה ארץ " (דברים כח,סד) התיישבו היהודים אף במרוקו שבצפון אפריקה. ההתיישבות היהודית במרוקו הינה עתיקת יומין ויש הסוברים שמעשרת השבטים גלו למרוקו ונאחזו בה וכמובא בסנדרהין (צד) "איפה הלכו? מר זוטרא אמר לאפריקי" ויש המדייקים שהכוונה בדוקא למדינת מרוקו שבאפריקה (ראה ספר "נר המערב " להגאון רבי יעקב משה טולידאנו זצ"ל )

אחת הערים הקטנות אך המרכזיות והמשפיעות במרוקו הלא היא העיירה צפרו, אם לא בגשמיות ובריבוי אוכלוסין אלא ברוחניות ובריבוי תלמידי חכמים מעל הממוצע בעיירות אחרות . כן בחברות ובאגודות רבות של תורה,תפלה וחסד. אף הרבנים דמתא צפרו, דור אחר דור, היו אבירי תורה ,קדושי עליון אשר משאתם יגורו אלים ונערצים בסוד קדושים. העיירה צפרו שוכנת לא הרחק מהעיר פאס ולקהילת צפרו זיקה חזקה לקהילה זו

הגאון רבי שלום משאש זצ"ל במכתבו לספר "שבות יהודה" לזקנו של רבינו הרמ"א – הגאון רבי יהודה אלבאז זצ"ל על אודות גדלותם של חכמי צפרו וז"ל:

"…צפרו הקטנה בכמות וגדולה באיכות אשר נתנה יבולה ופירותיה בכל דור ודור, חכמים ודיינים כמו ערים הגדולות. ובכל תקופה העמידה רבנים יותר מחומר הקהל שבה"…

הקדמה וציטוט מתוך הספר " ביד רמ"א " אשר יצא לאור ע"י כולל "תפארת הלוויים " ע"י הרב יגאל נחמני שליט"א