בס"ד

נפל בכ"א באדר (א) ה'תשל"ו (1955-1976)

נולד בצפרו לאברהם ושמחה, למשפחה ברוכת-ילדים. בילדותו חייו כמו ניתנו לו במתנה – בגיל ארבע שתה בטעות חומצת-מלח וניצל לאחר טיפול במשך שנה תמימה. הספיק עוד ללמוד שלוש שנים בבית-ספר יסודי במרוקו. בספטמבר 1964 עלתה כל המשפחה הגדולה לארץ והתיישבה ברמלה.

דני סיים בהצלחה את בחינות-הגברות. הוא נרשם לעתודה האקדמית כדי ללמוד רפואה באוניברסיטה, אך הדבר לא עלה בידו. משהגיע מועד גיוסו לצבא הסדיר, בנובמבר 1973, הוצב לחיל-השריון. עבר קורס רגמים. היה מאושר, כאשר נשלח לקורס לחובשים-קרביים וסיימו בציון גבוה. ביוני 1975 עלה לדרגת רב"ט ובפברואר 1976 – לדרגת סמל.

העבודה במרפאה קירבה אותו אל חלומו ללמוד רפואה, בבוא עת השחרור, אבל הוא לא זכה… תאונת-דרכים קטלנית, בעת מילוי תפקידו, קטעה את דרך-חייו המבטיחה. היה זה ביום כ"א באדר א' תשל"ו (22.2.1976). הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין שברמלה. השאיר אחריו אם, ארבע אחיות וארבעה אחים. המשפחה תרמה לזכרו ספר-תורה לבית- כנסת.

יהי זכרו ברוך

מקור מידע: אתר ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע'י משרד הביטחון