נלב"ע כ"ח ניסן ה'תשע"ג (1930-2013)

נולדה בצפרו ליצחק ותמו סבוני ע"ה, עלתה עם הוריה לארץ בשנת 1951 , נישאה ליוסף כהן  

אחיות: יקוט אוליאל, מזל טוב שמעון, גרסיה סרוייה, רחמה שוקרון.

צאצאים: יצחק, פנינה, אברהם

יהי זכרה ברוך