נתבש"מ בט"ז בשבט תרפ"ט ( 1844 – 1929)

בן ר' יהושוע אהרון אפריאט , רבני הדור תארוהו "קדיש כרבנן " כי הייתה לו יראת ה'  טהורה , יראתו קדמה לחכמתו וביטחונו בה' היה שלם . כל ימיו היו בקדושה וטהרה .

ע"פ כתביו של הגאון רבי דוד עובדיה זצוק"ל , מסופר על עוצמת תפילתו וברכתו של רבי אלישע .

בעת מחלתו של הגאון ישמח עובדיה זצוק"ל אשר התעורר מתרדמת וחוסר הכרה בעת נשמעה תפילת רבי אלישע כאשר אמר את המילה ישועה ועל כן גם הוחלט ע"י רבי אלישע כי יתווסף השם אלישע לרבי ישמח עובדיה זצוק"ל

כאשר ביקר בצפרו אדם אשר הייתה ידועה חוכמתו בקריאת כף היד , ישב בצוותא עם הרבנים ובחן את ידיהם ודיבר על  מסלול חייהם . עד אשר נאלם כאשר ראה את ידו של רבי רפאל מאמאן זצ"ל בה קו החיים נקטע , ראה החוזה לא צפויה לו אריכות חיים. רבי רפאל התעקש לשמוע את האמת וכאשר נאמרה לו , רץ אל רבי אלישע אפריאט זצ"ל לעשות לו פדיון נפש , רבי אלישע האריך בתפילתו מהערב ועד לאור הבוקר . למחרת הלך שוב רבי רפאל לאותו החוזה אשר נדהם כי הקו הקטוע אשר ראה ביום הקודם , התאחה והתחבר לקו שלם . רבי רפאל סיפר לחוזה על תפילתו של רבי אלישע וזה רץ להתברך ממנו .

עוד נכתב, כי נשמע מפי ר' משה אהרן בן רבי יצחק אחיו, כי פעם אחת שעמד לצאת מהבית אל בית המדרש כדרכו בקודש, אשתו בקשה ממנו שקודם כל יביא לבית קצת קמח לאפות לחם לילדים. ובכיסו אין כל. הלך והסתובב מפה לשם ולבסוף רגליו הוליכוהו לבית המדרש ובקשת אשתו נשכחה ממנו. כשגמר ויצא מחוץ לכותלי בית המדרש נזכר בזה והיה מצטער הרבה, מתבייש מפני אשתו. וכשנכנס הביתה ישב במקומו הרגיל כאלו לא קרה שום דבר, בתו הגישה נטילת ידיים לאכול, כשראה לחם שאל את אשתו מאין הלחם הזה. והשיבה לו בהשתוממות. האם אתה חולם? אני שלחתי את הבת לבית המדרש להזכירך שוב על הקמח ואתה מסרת לה הכסף. רבי אלישע שתק וענה בלחש "זה מעשה נסים".

רבי אלישע שימש ברבנות ובדיינות עם רבני הדור וחתם על כמה תקנות, ונכנס לכולל שהוחזק ע"י הגביר המנוח ר' פנחס שקרון ז"ל. בשנת תרנ"ה בחודש סיון תרפ"ב עלה לארץ, משאת נפשו, עם חמשה ושלושים משפחות. המנוח מרדכי צבע שהיה בתוך העולים ובעל אמצעים, הלווה לו כל ההוצאות הנחוצות לו.

ביום ט"ז לחדש שבט תרפ"ט נלב"ע בן פ"ד שנה ונקבר בהר הזיתים בירושלים סמוך לקברו של מרדכי צבע הנ"ל.

על מצבת קבורתו נכתב 

"יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם, הרב הישיש והכולל מ"ק. ענותן כהלל. לא ימיש מתוך האוהל, אוהלה של תורה. כחשיכה כאורה. עד צאת נשמתו לטהרה. מיראי ה' החרדים. תהילתו בקהל חסידים מתהלך בתומו. דן ידין עמו. משכים ומעריב לב"כ. נח לשמים ולבריות כש"ת מי"ה אלישע אפריאט נתבש"מ ט"ז שבט ש' חרפ"ת עמו יסיר לפ"ג תנצב"ה"

יהיה זכרו ברוך . ת.נ.צ.ב.ה

המידע אודות רבי אלישע אותר ע"י דוד אפרתי בכתביו של רבי דוד עובדיה זצוק"ל,

קהלת צפרו כרך א' עמ' 61, 88 27. מלכי רבנן דף כ"ג.

תודה למר טל חכם , מנהל עמוד פוטושופ חכם , על עיבוד התמונה של הצדיק