נלב"ע בל' בחשוון ה'תשל"ב (1906 – 1971)

נולד בצפרו מרוקו , ליעקב ורבקה כהן ע"ה, בגיל 18 היה כבר יתום מהורים.

במרוקו עבד למחייתו כנגר, נישואיו הראשונים לא צלחו בשל עקרות רעייתו, נישא בשנית לסטרייה לבית ברוך ע"ה והביא עימה לעולם 8 ילדים רבקה , זוהרה ז"ל , יעקב ז"ל, אסתר, רפי ז"ל , כוכבא , שלום ודינה .

עלה עם משפחתו בשנת 1962 , מפאת גילו ומצב בריאותו לא עבד בארץ , נפטר בטרם עת בגיל 65 שנים

קבור בבית העלמין של דימונה

יהיה זכרו ברוך ,  ת.נ.צ.ב.ה