בס"ד

נלב"ע ו' ניסן ה'תשל"ט ( 1895-1979)

 

נולד בצפרו בשנת ה'תרמ"ה ליעקב וחנה סודרי ע"ה, נשא לאישה את מרת פרסיאדה בת ישועה ורנה עוליאל ע"ה, ב-ט' בניסן ה'תרס"ט, בצפרו שבמרוקו.

מימון ופרסיאדה עלו לארץ ישראל, יחד עם ילדיהם לבנה, יעקב, תמר, וזוהר. לירושלים עיר הקודש הגיעו בערב שבת קודש, נר חמישי של חנוכה, ה'תרפ"א (דצמבר 1920).  בארץ נולדו ילדים נוספים: ציון, אסתר, יוסף, מאיר, יהושע, שושנה, שמחה, מרדכי.

מרת פארסיאדה ע"ה היא נכדתו (בת בתו) של הרב הגדול רבי אבא אלבאז זצ"ל , להלן קישור לעמוד הנצחתו.

מימון עבד בבנייה בתחילה, ואף היה שותף בבניית ישיבת פורת יוסף. לאחר מכן היה שמש בישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה.

בשנת ה'תש"ד עזב מימון את הישיבה, ועבר עם אשתו פרסיאדה וילדיהם לשכונת זכרון טוביה, שם היה שמש בבית הכנסת "זכור לאברהם".

עברו לכפר סבא בשנת תש"י (1950), שם התגוררו עד יומם האחרון

יהי זכרו ברוך

להלן קישור לעמוד ההנצחה של מרת פרסיאדה ע"ה 

הובא לפרסום ע"י נכדו טל רחמים היו'

 

מרת פרסיאדה סודרי ע"ה
מרת פרסיאדה סודרי ע"ה