בס"ד

נתבש"מ כז' בכסלו התשפ"א ( 2020-1939)

ביום הדלקת נר שלישי של חג החנוכה כז' כסלו תשפ"א, נשברה רוחנו בפתע בשל השמועה לא טובה שבאה לאוזנינו, על פטירתו של גברא רבה מאוד שהיה מאיר פנים לכל אדם בצניעות וענוה מיוחדת, הלא הוא ר' משה סיסו זכר צדיק לברכה.

ר' משה סיסו נולד בעיר צפרו במרוקו לפני 81 שנה לאביו רבי ציון סיסו זצ"ל מרבני
תלמוד תורה "אם הבנים" בצפרו מרוקו, שהיה אחד מדמויות ההוד של המלמדים בתלמוד
תורה, ולאמו מרת ביודה סיסו ע"ה.

סבו מצד אביו הוא רבי יהודה סיסו זצ"ל וסבו מצד אמו הוא רבי מכלוף אליהו הלוי זצ"ל, ראש חברת אליהו הנביא בעיר צפרו מרוקו, שהפתגם שנאמר עליו שהוא ליווה את האדם מיום לידתו עד יום פטירתו בכל מעשה החסד החל מהברית מילה ובהמשך בבר מצוה ובהמשך בחתונתו ולהבדיל בפטירתו וכל זה נעשה ללא תמורה כלל וכלל ובשנה זו תשפ"א בי"ט כסלו מלאו 70 שנה לפטירתו.

בבית גדול זה גדל ר' משה סיסו ע"ה וממנו הוא ינק את מידותיו הנעלות שהיו חלק
מאישיותו הגדולה, הוא היה ראש וראשון לכל דבר שיכול לעשות טוב לשני, רק טוב
וחסד הוא רדף לעשות כל חייו למען האחר.

ר' משה סיסו זצ"ל
ר' משה סיסו זצ"ל כותב אות בספר תורה

בממונו – שהיה עוזר ומסייע לכל נצרך, ואף כששימש כיועץ חינוכי בבית הספר סייע להורים נזקקים, היה מוותר להם על תשלומים כשהוא דואג לעניין זה.
בגופו – בלימוד עם מאות ילדים לבר מצוה לשם שמים וללא תמורה, בתפילותיו, שהיה
להם חן מיוחד ונדיר מאוד, והיה בקיא בכל רזי ניגוני התפילה. בהארת פנים – לכל
אדם ואדם, בפרגון ומחמאה מילה טובה כדי לרומם את האחר, השתתפותו בכל שמחה של
הזולת ולהבדיל בימי צער ושכול.

ר' משה ע"ה היה סמל ודוגמא לאהבת הזולת, שמו היה נישא בפי כל למודל הערצה וגאווה, כל אחד
הרגיש שהוא האדם הקרוב אליו ביותר.

השאיר את רעייתו פאני ובניו יצחק, ציון, דורין, כלתו, אחיו, אחיותיו ונכדיו יבלחט"א

יהי רצון שנזכה ללמוד מדרכיו ונזכה לתחיית המתים, אמן
מי ייתן לנו תמורתו ,

יהי זכרו ברוך לעד

הביא לפרסום : הרב יגאל נחמני היו'