גלריית תמונות של בני הקהילה והעיר משחר ההיסטוריה , כולל תמונות נדירות ועתיקות :