צפרו שנות ה-50

מימין לשמאל : רבי דוד עובדיה , רבי יהושוע זכרי, המלאך רבי רפאל ממן , רבי יקותיאל אלבז ומר יעקב טובלי ( ספרו שנות ה-50)