המלאך רבי רפאל מאמאן צפרו שנות ה- 30

המלאך רבי רפאל מאמאן צפרו שנות ה- 30