ספרו 1941

רבי יהונתן מונסוניגו עם משפחתו , ספרו 1941