שיעור בישיבת בית דוד צפרו שנות ה- 40

שיעור בישיבת בית דוד צפרו שנות ה- 40 , מוסר השיעור רבי דוד עובדיה