מאת : דוד אפרתי – אפריאט

התשובה שלי היא: מה שוודאי הוא ש- ספרו נהגית בכל השפות באות-סמך ב-"S" ולא באות צדי.

לכן הנכון לכתוב אותה באות סמך כהגייתה. האות צדי בערבית נהגית גם כן סמך ולא ב-צ' מודגשת (כמו במילה צדיק).

לפני הרבה שנים כשיצחק נבון כיהן כשר החינוך שאל אותי היכן נולדתי ? עניתי בצפרו עם צ' מודגשת והוא העיר לי : צריך לומר ספרו עם ס' ועם שוואים – – SFRO צרור עיצורים,באותיות סמך ופה לא מודגשת.

לעומת זאת רוב הרבנים המרוקאים כתבו  בחיבוריהם: צפרו או צ'פרו .

רבי דוד עובדיה כתב "צפרו", דודי שמעון כתב "סופרו" וגם "צפרו", דודי שלום כתב "צפרו" וגם "ספרו",שלום פוני –כלפון ספרו,סמך עם צרה,אבא מיוסט "צפרו",רפאל אביטל "צפרו".בחיבור זה נכתוב את שמה ספרו.

(קוריוז: איזכור האותיות "ספרו" (בסמך) בתנ"ך :"סובו ציון והקיפוה ספרו מגדליה" – תהלים מ"ח, י"ג" ספרו בגויים את כבודו" – דברי הימים א' ט"ז, כ"ד).

אז בסופו של עניין , מה איך נכון לכתוב את שם עיר הולדתנו ? מה יגבר ?

נשאיר שאלה זו פתוחה בכבוד , ניתן לה חשיבות משנית , העיקר שנמשיך לאסוף ולתעד ,גם את התבלטויות של אבותינו

שאו ברכה


מאת : שלמה לוטטי

לפי חוקי התעתיק, שם העיר בערבית נכתב באות צ ולא באות ס' صفرو, על שם שבט ברברי שישב באזור, שכן אין זה אזור ערבי אלא אמזיע'י (שמם של הברברים).

בניתוח שם עירנו יש להתחיל מאך זה נכתב בערבית כמו שמופיע בשלטי ההכוונה בדרכים.

אות הפתיחה שנקראת סאד , מקבילתה העברית היא צ'… צד"י…

הנהגית רק צליל האות ס'.

לא פעם שמעתי בעת קריאת שמע

אנשים שיודעים מה הם אומרים, כשמגיעים לציצית אומרים בפועל…סיסית.

מי שכתב בלועזית Sefrou כתב לפי השמיעה.

אגב…במסמך ההיסטורי מחקרי שבו הונצחה קהילתנו ע"י רבינו דוד עובדיה זצוק"ל.

כל חמשת הכרכים של קהילת צפרו נכתבו באות צ'.

מתקנאים ערים גדולות חזקות יותר מאחותם הקטנה.

רבינו כשרצה להנציח את קהילתו – שהיא אחות לנו קטנה.

חשב, מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה?

וזאת הסיפא, למה שהובא להלן.

מעבר לכך רבינו היה ההיסטוריון של יהדות צפרו בפרט ומרוקו בכלל, ברשותו חלופות מכתבים , כתובות ומסמכים רבים ובכולם מצא שכתבו אבותינו צפרו ולא ספרו , אות סמך ולא אות צד"י .

סיפור אחרון , בעת שהרב עבד על כרך ד' ביקשני לעצב לו דף פתיחה לספר עם מסגרת תמונות הרבנים מהדורות האחרונים. כותרת הפתיחה/כיתוב לתמונה הייתה, "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"

בתחתית המסגרת סיכם בגימטרייה את ערך המילה "שלום" ומצא שהערך זהה ל "צפרו "

וכך סגר את כל הקצוות.

בעניין השאלה הנ"ל נכתוב את שם עירנו באות צד"י "צפרו"

בברכה , שלמה .