מאת : דוד אפרתי – אפריאט

צפרו, עם היותה עיר קטנה, תרמה תרומה גדולה ליצירה התורנית ותרבות היהודית במרוקו. רבניה מפורסמים היו לתהילה בערי פס, מכנאס, תיטוואן וסאלי ואף מחוץ לגבולות מרוקו. מיקומה של העיירה בשכנות לעיר פס,תרם לכך שחכמים בעלי שיעור קומה התיישבו בה והעמידו בה תלמידים רבים.

להלן פירוט היצירות (רשימה לא שלמה ) :

ר' עמור אבוטבול – שירת העומר (חידושים על הש"ס), עומר מן )דרשנות), עט הזמיר (אגרות).

ר' שמואל אלבאז – שיטות על הש"ס, נועם שיח (פיוטים וקינות),עט דודים (אגרות), חדשי השנה (סוד העיבור).

ר' שמואל אזייני – רמת שמואל (חידושים על הש"ס).

ר' רפאל משה אלבאז – ספר כריתות (סדר הגט), זבחי צדק (הלכות טרפות), ציון במשפט (דיני ממונות), יד רמה (פירוש על תקנות חכמי קשטילייא), הלכה למשה (שו"ת), ספר באר שבע (שבע החכמות), עדן מקדם (קבלה), עטרת פז (קבלה), פותר מים (כתב יד), דרש משה (דרשנות בכ"י), שיר חדש (שירים), שקל הקדש (אגרות), כח מעשיו (סוד העיבור), פרשת הכסף (מוסר), ארבעה שומרים (תיקון), כסא המלכים (הסטוריה), אשכבתא דרבנן (מועדי פטירת חכמים).

ר' אבא אלבאז – זובחי הזבח (הלכות שחיטה וטרפות), דין אבא (פסקי דין).

ר' יחייא אדהאן – שופר המנהגים (מנהגי טרפות).

ר' שאול ישועה אביטבול – אבני שיש (שו"ת),אבני קדש (דרשנות).

ר' שלמה אביטבול – פירוש על ההגדה.

ר' שלמה אביטבול ובנו רבי עמור – מנחת העומר (שו"ת), עט סופר (אגרות).

ר' יהודה אלבאז ובנו רבי עמרם – חיי עמרם (שו"ת).

ר' אברהם שטרית – מלל לאברהם (שו"ת).

ר' אליהו הרוש – ברכת אליהו (פירוש המקרא), כוס אליהו (על ההגדה).

ר' ישמ"ח עובדיה – תורה וחיים (פירוש המקרא), על האגדות, צבא ימי (מסה הסטורית).

ר' דוד עובדיה – "נהגו העם (מנהגים, דינים ותקנות של קהילת צפרו), נתן דוד ( שו"ת, כולל 81 שאלות ותשובות מארבעת חלקי השולחן ערוך) , פאס וחכמיה שני כרכים, קהילת צפרו חמישה כרכים.

ר' יוסף מאמאן – חירגא דיומא.

ר' יהודה אלבאז – שבות יהודה (כ"י).

ר' עמרם אלבאז – בנין נערים (כ"י).

ר' שאול אהרן אביטבול – בני הנעורים (כ"י).

ר' דוד אראז'יל – דרשנות על מדרש רבה, שירים, חכמת אלכימייה.

ר' משה בן חמו – דרשנות על מאמרי חז"ל, חכמת השפה הערבית וספרות הפיקה.

ר' מאיר די אבילה – קיבוץ גלויות (דרשנות).

ר' יעקב גבאי – בית יעקב (דרשנות בכ"י), רשימות הסטוריה של ימי הרעב הגדול.

ר' יוסף אזייני ר' אבנר בנו – לפי ספרי, שיחת דרדקי.

ר'  רחמים יוסף אג'ייני יחד עם ר' אברהם חלימי – ויוגד לאברהם (פירוש להגדה).

ר' יצחק ב"ר ראובן – אזהרות.

ר' עמרם בר ראובן – קול זמרה (פיוטים).

ר' שלום אזולאי – שירים

קהילה מפוארת המבוססת על אבות גדולים בתורה וענקי הדור

שזכותם תגן על כל עם ישראל