תמונה נדירה , רבני פאס וספרו

תמונה נדירה , רבני פאס וספרו , פאס בשנת 1930 לערך . נראים יושבים מימין לשמאל : הרב הראשי לפאס , רבי מתתיהו סיררו , רבי שאול בן דנן , רבי יוסף בן נאים , רבי ישועה שמעון חיים (ישמ"ח) עובדיה – רבה של צפרו