ישיבת בית דוד בצפרו

ישיבת בית דוד בצפרו , המלמד רבי ישועה ממן