רבי רפאל מאמאן ורעייתו מרת אסטרלה לבית עטיה

רבי רפאל מאמאן ורעייתו מרת אסטרלה לבית עטיה