בפתח המערה בצפרו , שנות ה- 40

בפתח המערה בצפרו , שנות ה- 40 ,מימין : רבי יצחק שמעון אפריאט , רבי דוד מאמאן , המלאך רבי רפאל מאמאן