נולדה בעיר צפרו להוריה ר' מכלוף ומסעודה חמו, ועלתה לארץ הקודש והשתקעה בעיר אשדוד בשנת 1963 ביחד עם בעלה ר' אברהם הלוי זצ"ל בנו של ר' מכלוף אליהו הלוי זצ"ל ובני משפחתה

הייתה ידועה בצדקותה הגדולה ובישרותה

הותירה דור ישרים מבורך

יהי זכרה ברוך