בס"ד

היום התבשרו כי גם ליהודה נולד נכד חדש מבנו רפאל , מזל טוב ומיטב הברכות לך יהודה ולכל מש' אלבז היקרה

בשורות טובות ורק אירועים משמחים