תמונות של הגאון הנודע סבא דמשפטים רבי יהושוע מאמאן שליט"א מרבני העיר צפרו מרוקו וזקן רבני יהדות מרוקו.

צולם בביתו במוצ"ש – פרשת בשלח בעת התכנסות לשיעור ולציון יום הולדתו ה- 101

הביא לפרסום , הרב יגאל נחמני שליט"א

רבי יהושוע מאמאן שליט"א