תמונות מחזור מצפרו , מוזמנים לזהות את בני הקהילה , ולרשום את מספר הדמות המזוהה בתגובות

שיתופים יתקבלו בברכה

שאו ברכה ,