בס"ד

נלב"ע כ"ז אדר תשע"ח ( 1922 – 2018 )

נולדה בצפרו ונישאה לרבי יוסף איטח ע"ה , להם נולדו 4 ילדים : אסתר , מזל , אברהם ,אבא .

עלתה ים משפחתה ארצה בשנת 1968 וקבעו את ביתם באשדוד.

אישה צדיקה וצנועה אשר עסקה בפעילות חסד ואמת לנפטרים במשך למעלה מ- 20 שנה

הובאה למנוחת עולמים בבית העלמין באשדוד

יהיה זכרה ברוך