בס"ד

נפל בכ"א בניסן ה'תש"ט (1927-1949)

נולד בצפרו ליאיר ושמחה-מלכה. בנערותו התחנך ב"תלמוד-תורה" וכשנתבגר למד את מלאכת הסנדלרות שעליה התקיים. נדיב-לב היה ולמרות מצבו הקשה היה תומך בעניים ובמוסדות שונים. הצטרף ל"חברת משוררים" שהיתה משמחת לבבות בשירתם בחתונות-עניים. עוד בנעוריו היה נלהב לציונות ותשוקתו לעלות לארץ היתה עזה.

בעיצומה של מלחמת-הקוממיות עלה ושירת בצבא עד שנפל בקרב בסביבות דווימה ביום כ"א בניסן תש"ט (20.4.1949). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות ברחובות.

יהי זכרו ברוך

מקור מידע: אתר ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע'י משרד הביטחון