תמונות של הגאון הנודע סבא דמשפטים רבי יהושוע מאמאן שליט"א מרבני העיר צפרו מרוקו וזקן רבני יהדות מרוקו. צולם בביתו במוצ"ש - פרשת בשלח בעת התכנסות לשיעור ולציון יום הולדתו ה- 101 הביא לפרסום , הרב יגאל נחמני שליט"א