בס"ד

נתבש"מ כ"ז בתמוז ה'תש"ז (1870-1947)

נולד בצפרו, בנו יחידו של הרה"ג רחמים יוסף מאמאן זצ"ל , נקרא ע"ש מר זקנו המקובל האלוקי המלאך רפאל זצ"ל וע"ש רבי עמרם בן דיוואן זצ"ל. נימול ע"י רבינו הגאון הקדוש רבי רפאל משה אלבז זצ"ל.

למד תורה אצל אביו אשר גם היה רבו המובהק מאוחר יותר, המשיך להעמיק בתורה והצטרף לישיבה בראשותו של הרה"ג שלום אזולאי זצ"ל.

בבגרותו נשא לאישה את אסטרליה לבית עטיה עימה הביא לעולם 5 בנים, המוכר שביניהם הוא הרה"ג יהושע מאמאן זצ"ל, אחרון וגדול רבני צפרו ומרוקו.

מרת רבי רפאל מאמאן אסטרליה לבית עטיה
מרת רבי רפאל מאמאן אסטרליה לבית עטיה ע"ה

לימים היה לגדול בתורה , בגיל 32 הוסמך לדיינות ובמשך שנים רבות כיהן כדיין, ראש ישיבה, ראש שוחטים, מוהל, סופר בית דין, גזבר הקהילה, מחבר הספר "תורה אור" .

יחד עם כל אלו היה עניו ושתקן וכוחו בתפילותיו. מספרים כי חסיד קדוש היה, קדיש דרבנן ותפילותיו היו ממש מחשמלות את כל סובביו, במיוחד בימי הסליחות ובימים הנוראים.

סיפורי ניסים ומרפא רבים נקשרו בשמו, כוחו היה בתפילותיו ובידענותו הרבה בנושאי המדע והרפואה

נקבר בחלקת הצדיקים , לצד אבותיו הקדושים בצפרו

צילום חתימת המלאך רבי רפאל מאמאן זצ"ל כפי שמצויינת בספר קהילת צפרו של הרה"ג דוד עובדיה זצ"ל