בס"ד

מאת : הרב יגאל נחמני

גילוי מסמך מתוך הר של מסמכים קיימים, הופך לעיתים יותר מרגש מאשר גילוי מסמך בודד מדויק ומפורט.

מה הופך גילוי זה ליותר מרגש ?

ובכן במקרה זה מדובר במסמך נדיר, בעל משמעות אדירה לכל בני קהילת צפרו . בתודעה של רובנו, הוא לא היה קיים אך בעצם הוא נעלם מעינינו למשך עשרות בשנים בשל תיוג כללי לא מדויק.

לפני יותר מ- 40 שנה , נציגי הארכיון של האוניברסיטה העברית בירושלים קנו מסוחר עתיקות בשם וחנון אוסף של מסמכים אשר נסרקו ותויגו שם תחת ההגדרה הכללית " משפחת אלבז ".

כתב היד החשוב הזה, נמצא בין המסמכים רבים בכתב ידו וחתימתו של רבינו רבי רפאל משה אלבז זצוק"ל, מפרט את אבני הדרך בחייו. לראשונה מתגלה תאריך לידתו המדוייק , יום קיום מצוות התפילין, ציון יום פטירת אימו ויום נישואיו .

הגילוי מדהים משום שעד כה לא היה תיעוד מוסמך ומדויק למועד לידתו של הרמ"א. מעבר לכך, המידע הנוסף במסמך זה מקבל תוקף תיעודי חד משמעי המעשיר ומעבה את קורות חייו של רבינו המפורסם.

 

אבני הדרך בחייו של רבי רפאל משה אלבז זצוק"ל
מסמך נדיר אבני הדרך בחייו של רבי רפאל משה אלבז זצוק"ל

פירוש הכתב  :

"לידתי אני הצעיר רמ"א יום ב' בשבת ד' ימים לחדש סיון המוכתר בכתר תורה שתת' שנת התקפ"ד ליצי' השי"ת יאריך ימי בטוב לעבודתו וליראתו כי"ר.

קיימתי מצות תפלין בסיון התקצ"ג ליצירה.

נלב"ע וחלי"ש אמא מרתי תנצב"ה יום ה' בשבת כ"ה יום לחדש מרחשון שנת התקצ"ה ליצי'.

קיימתי מצות חופה יום אחד עשר לטבת של שנת מישרי"ם אהבוך לפ"ק.

הצעיר רפאל משה אלבאז ס"ט  "


כאמור המסמך הזה יחד עם מסמכים רבים נוספים נמצא באונברסיטה העברית בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי וסימול התיק  MA-P-37.

תודה לד"ר יוחאי גדליהו שאיפשר לנו שיתוף ופרסום זה .

לעיונכם מצורף קישור אל הפרסום המקורי "משפחת אלבאז" הכולל את שאר המסמכים במקבץ זה  (למעבר נא ללחוץ כאן )

בנוסף מצ"ב קישור אל הארכיון הדיגיטלי של הספריה הלאומית שם יש 544 תוצאות תחת ערך החיפוש "Sefrou" (למעבר נא ללחוץ כאן )

שנתברך ב"ה בעוד גילויים משמחים , שנה טובה וגמר חתימה טובה !