נלב"ע י"ח תמוז ה'תשי"א  (1896-1951)

נולד בצפרו לרחל ומאיר ע"ה, עבד כמפעיל תחנת קמח וכאיש טכני, נישא במרוקו לתמו לבית הרוש.

בנותיו : יקוט אוליאל, מזל טוב שמעון, סטה כהן, גרסיה סרוייה, רחמה שוקרון

עלה לישראל עם משפחתו בשנת 1951, קבעו את משכנם ביפו ,הלך לעולמו בישראל באותה השנה

יהי זכרו ברוך