נתבש"מ בי"א אייר ה'תשס"ד ( 1926-2004 )

נולד בשנת תרפ"ו לאביו רבי יוסף זלה"ה, נין לרבי אליהו הרוש זלה"ה.

למד בישיבת "בית דוד" יחד עם חבריו רבי שלמה אצאייג ורבי יהושע סיסו זלה"ה, יחד סיימו את הש"ס כמה פעמים. תקופה מסוימת למד גם מפי רבי יהושע מאמאן זלה"ה.

במרוקו נישא לעזיזה לבית אלקסלסי ועימה הביאו לעולם 9 בנים ובנות .

בשנת תש"י (1950) התמנה יחד עם קבוצת בוגרים למחנך ב"אם הבנים", ותלמידים רבים שעברו תחת ידו נזכרים בערגה ובהערכה רבה בימים בהם למדו תורה מפיו. היה צדיק חסיד ועניו שאין כדוגמתו, וכל מעשיו היו לשם שמים. הקפיד לאכול רק מה שיצר או השגיח עצמו, כמו למשל שחיטה פרטית, יין מעשה ידיו, וחלב בהשגחתו. בפסח נהג לעבור רק ברחובות היהודים שמא ידרוך בדרכו על קמח שמכרו הערבים ויכניסו לביתו.

סייע לרבינו דוד עובדיה זלה"ה בהעתקת כתבי יד רבים, ובהם ספר "מלאכת הסופר" ועוד.

עלה עם משפחתו לארץ ישראל בשנת 1973 , קבעו את ביתם בעיר אשדוד

יהי זכרו ברוך

מקור מידע :

ספר קהילת צפרו כרך תהילה לדוד

בנו ר' יונה עובדיה ובתו פנינה בן הרוש