בס"ד

נלב"ע בכ"א בסיוון התשכ"א (1866-1961)

נולד בצפרו , נישא לאסתר לבית מויאל ע"ה

הביאו לעולם ארבעה ילדים ע"פ הסדר הבא : אהרון, שמחה ,רבקה ומשה טובלי ע"ה .

היה צנוע , עניו וירא אלוקים אשר חינך את ילדיו ליראת שמיים גדולה

היה סנדלר והתפרנס בדוחק והיה תמיד שמח בחלקו.

במעגל החיים חי בעיקר בצל התורה הקדושה, שקוע בה במסירות גדולה ובלימוד הזוהר הקדוש.

קבור בצפרו מרוקו לצד אבותיו הקדושים

יהיה זכרו ברוך