בס"ד

נפל בכ"ו באייר ה'תשכ"ז (1928-1967)

נולד בצפרו למסעוד ועישה אסולין ע"ה,  שם סיים את לימודיו בבית הספר היסודי. "כל ישראל חברים". עלה לארץ בשנת 1956 יחד עם אמו שנתאלמנה ומאז פירנס אותה. בחוץ לארץ הקים חברות נוער והיה עוסק במצוות של עזרה לזולת וכל מיני עבודות שלא על מנת לקבל פרס. עבד כפועל (יוצר מרצפות) במפעל "חימר" של "סולל בונה" בירושלים. היה נוהג לעבור לפני התיבה כשליח ציבור בבית הכנסת. החל בשנה שבה עלה לארץ שירת בצה"ל במילואים. בפרוץ מלחמת ששת הימים, ביום הראשון לקרבות, הוא כ"ו באייר תשכ"ז (5.6.197), היה יהודה בדרכו ליחידתו בירושלים לשם מילוי תפקידו ביחידת ההתגוננות האזרחית ואז הופגזה הבירה; בהפגזה זו של ירושלים נפל. הניח אשה וששה ילדים. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בגבעת שאול.

יהי זכרו ברוך

מקור מידע  :אתר ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע'י משרד הביטחון