נלב"ע י"ז סיוון ה'תשמ"ט (1889-1989)

נולדה בצפרו למסעודה ושמעון הרוש ע"ה, נישאה במרוקו ליצחק סבוני אשר הלך לעולמו בישראל ב- 1951 , שנת עלייתם לארץ.

קבעו את משכנם ביפו.

צאצאים: יקוט אוליאל, מזלטוב, שמעון, סטה כהן, גרסיה סרוייה, רחמה שוקרון

יהי זכרה ברוך