בעומר תשפ"ב – יום רביעי 18 למאי

ההילולה המסורתית של התנא רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל

ציון יום השנה לפטירתו של הגאון רבי דוד עובדיה זצוק"ל

השקת שני ספרי ענק חדשים "דורות ראשונים" – סיפורה של קהילת צפרו במרוקו

ו- "תהילה לדוד" – סיפור תולדותיו של הרב דוד עובדיה

ברוכים תהיו

מצ"ב הזמנה עם תוכנית הערב