בס"ד

הכין והביא לפרסום : דוד אפרתי – אפריאט

התרגום למוגרבית בעזרת הרב יצחק בניזרי זצ"ל , חמי אברהם סבח הי"ו וד"ר משה כהן הי"ו

כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך (פרק ג' פסוק ב')

מחית טולאן ל-עמר וסנין לחיא ולעאפיא יזידו אילך

כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים (פרק ט' פסוק י"א)

מעאי יכתרו אייאמך ויזידו אילך סנין לחיא

אורך ימים בימינה בשמאולה עושר וכבוד (פרק ג' פסוק ט"ז)

טולאן ל-עמר פליימין דיילהא ופליאסאר לע'נא ולכבוד

ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם (פרק ג' פסוק ד')

וכון מליח מעא עקל מליח בעין אללה ובנאדם

גול אל אדוני מעשיך ויכונו מחשבותיך (פרק ט"ז פסוק ג')

כרכב אלא אללה עמאלך ויתרתבו תכ'מאמך

וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרוצו (פרק ג' פסוק ז')

ויתעמרו מכ'אזנך ב-זראע וסראב מעאצרך יפיצ'ו

 הרב או הכוהן או ראש המשפחה מברך את בני ביתו ואורחיו.

בזמן הברכה מרסס את צדעיו של המתברך בעזרת עלי נענע או שיבולים ירוקים טבולים בחלב

ובסיום מנגב את פני המתברך,משלים בברכות אישיות

ומכבדו בתמר פתוחה ומרוחה בחמאה.

המימונה מסמלת אמונה בה' ובביאת המשיח.

הלובן של החלב והירוק של הנענע מסמלים את הטוהר והטבע המתחדש.

כל העוגיות "הזאבאן" והמעדנים המתוקים מסמלים את הטוב, האושר וההצלחה.