בס"ד

התבש"מ בח' בניסן התשע"ד ( 1923-2014 )

דמות המופת, ר' שלום נולד בספרו בשנת תרפ"ג להוריו, ר' יוסף זיקרי ז"ל מצאצאי רבנים וגדולי תורה, ולאמו שמחה אלבז ז"ל בתו של הרה"ג אבא אלבז זצ"ל, הרב האחרון בספרו למשפחת אלבז המעוטרת ברבנים גדולים ויידועי שם, המפורסם שבהם הלו הוא הרמ"א רבי רפאל משה אלבז זצוק"ל.

ר' שלום למד אצל רבני הדור בישיבת פורת יוסף ולאחר מכן לימד כמורה מן המניין בבית הספר "אם הבנים" בעיר ספרו. אחד מתלמידיו משה סיסו ז"ל סיפר כי זכור לו שר' שלום היה אהוב על כל תלמידיו וחבריו לעבודה בבית הספר והיה מאיר פנים לכל אדם ומכבדו. ר' שלום היה פייטן בחסד ואהב לפייט בעיקר פיוטים של הרמ"א ובכל אירוע משפחתי היה נענה במהירות לבקשת האורחים לשיר משיריו של הרמ"א ומנעים בקולו להנאת השומעים.

רבי שלום זיקרי זצ"ל
רבי שלום זיקרי זצ"ל

לפני עלייתו ארצה, התחתן עם זוהרה אלבז אשר נולדה בשנת 1930 והייתה ממשפחת רבנים גדולה מצד אביה (אלבז) אך גם מצד אימה – משפחת ממן. סבה של זוהרה, ר' חיים ממן זצ"ל היה מעשירי העיר ספרו. אדם עניו ומכובד אשר דואג רבות לעניים מרכושו הרב. ר' משה טובלי זצ"ל סיפר כי הוא היה מתלמידיו של ר' חיים בלימוד משניות עם פירוש ברטנורא בכל מוצאי שבת לאנשי העיר המשכילים.

ר' שלום ורעייתו זוהרה היו חשוכי בנים והחליטו לתרום מכוחם ומהונם לזיכוי הרבים ולתועלת הציבור בבחינת ההמשכיות של הזוג לדורות הבאים. כשעלה ר' שלום לא"י עבד כמשגיח כשרות ברבנות המקומית באשדוד עד לגמלאות ובמשך השנים שימש כחזן ופייטן בבית כנסת באזור מגוריו ברובע ג' שבעיר, שם היה מנעים מקולו הערב לציבור המתפללים. כמו כן היה מעביר שיעורי תורה בין מנחה לערבית לציבור גדול בבית הכנסת שהיה מקשיב בצמא לדבריו החכמים ומאירי העיניים.

כאשר היה חוזר מבית הכנסת הייתה רעייתו זוהרה הצדקת ע"ה מבקשת ממנו לחזור בפניה על כל דברי התורה שאמר בבית הכנסת על מנת שתוכל גם ללמוד תורה ולזכות במצווה זו.

 

הצדקת זוהרה זקרי לבית אלבז ז"ל

מקצת ממעשיהם הטובים וזיכויי הרבים העצומים של ר' שלום וזוהרה זצ"ל :

  • 2 ספרי תורה אשר נכתבו במימונם של הזוג נמצאים כיום בהיכל הקודש בכולל "זוהר השלום" בעיר אשדוד.
  • הקמת גמ"ח בשם "מנחת משה" אשר מימן הלוואות לאברכים ללא ריבית.
  • תרמו מהונם על מנת לממן את הוצאת ספרו ההלכתי החשוב של הרמ"א, אותו העריץ ר' שלום, "הלכה למשה" – במבוא לספר נכתבו ע"י הרה"ג משה עאמר שליט"א שבחים רבים על ר' שלום וזוהרה תוך הזכרת זכות אבותיהם הצדיקים. וכן תרמו עוד להוצאת ספרים נוספים של חשובי הרבנים במרוקו.
  • ר' שלום וזוהרה ז"ל תרמו גם כן מהונם לייסוד כולל אברכים "זוהר השלום" – שילוב של שמותיהם של הזוג – אשר בתחילה פעל מבית פרטי ובהמשך התרחב לבניין ראוי ברובע ג' בעיר אשדוד אשר אותו הקימו מכספם ומהונם ובהשתתפות ציבור המתפללים.
  • הם אימצו 3 ילדים , 2 בנות ובן , דאגו לכל מחסורם עד שהגיעו לבגרות ועצמאות
  • תרמו הון גדול לזיכוי הרבים , 200 אש"ח , לבניית מקווה טהרה בשיכון קהילת פיטסבורג
תרומת רבי שלום וזוהרה זקרי
תיעוד מסמך על תרומת רבי שלום וזוהרה זקרי זצ"ל לבניית מקווה טהרה בשיכון קהילת פיטסבורג

כולל "זוהר השלום" פועל ומתפקד עד ליום זה ובו לומדים תורה 40 אברכים יראי שמיים בהובלתו של ראש הכולל הרב הדיין יובל אברהמי שליט"א ומנוהל בשיתוף עם ר' אהרון הכהן בכישרון גדול. בנוסף ללימוד התורה מתקיימים בכולל גם מסלולי לימוד לדיינות ורבנות וכן פעילות חסד לטובת תושבי האזור. בכולל מונצחים הזוג ר' שלום וזוהרה זצ"ל בכל מיני אופנים ברחבי המבנה.

אברכי הכולל מכירים ומוקירים את טובתו של ר' שלום וזוהרה זצ"ל ועולים לבית העלמין כל שנה ביום אזכרתם של כל אחד מבני הזוג על מנת לומר קדיש ודברי תורה לעילוי נשמתם. באחת האזכרות הפתיע הרב יובל אברהמי שליט"א ראש הכולל את השומעים ונתן דברי תורה שנכתבו ע"י ר' שלום ז"ל. הרב אברהמי סיפר, שכאשר העבירו ספרים מביתו של ר' שלום זצ"ל אל הכולל לאחר פטירתו, מצאו דפים עליהם נכתבו דברי תורה בכתב ידו של ר' שלום ובו הוא מפרש את הפסוק "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" לעניין יום כיפור והימים הנוראים – שבימים אלה יש לעשות חשבון נפש על חינוך הילדים ולעמול קשה על חינוכם כדי שאח"כ יתקיים הפסוק ה"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו" ובסופו של דבר לאחר העמל הקשה על חינוך הילדים על אף כל הקשיים יצאו תלמידי חכמים שומרי תורה ומצוות. חידוש זה נאמר ע"י ר' שלום ז"ל על אף שלא היו לא ילדים.

ר' שלום נפטר בח' בניסן תשע"ד ורעייתו זוהרה נפטרה בתאריך יז' באייר תשנ"ח.

יהי זכרם ברוך לעד וזכותם תגן עלינו אמן.

תודות :

נכתב על ידי רבי רפאל אבוטבול היו'

הובא לפרסום ע"י רונן אבוטבול היו'

תמונות מאת אהרון כהן ושי אזולאי היו'