בס"ד

התבש"מ בכ"ז בשבט תשכ"א ( 1890-1961)

נולד בצפרו למרת חיה עיישה ולרה"ג עמרם אזולאי זצ"ל נצר לשושלת רבנית מפוארת בצפרו , נקרא על שם סבו אשר שירת כדיין בצפרו בסוף ימיו של רבינו הרמ"א זצוק"ל, כבר מגיל צעיר , שנות ה-20 , הרביץ תורה בעירו , עיר שהייתה מלאה בתלמידי חכמים ורבנים גדולים . שמו התפרסם, נודע בכל ערי המערב וכך אחר כמה שנים , נקרא לשרת בקודש בפאס העיר הגדולה , שם ייסד תלמוד תורה גדול והתפרסם על מלחמתו לשימור הלימוד התורני מול אנשי אליאנס שהחדירו לימוד כללים בקרב הקהילות היהודיות.

בשנת התרפ"א ( 1920-1921) הייתה התעוררות גדולה בקרב משפחות רבות בצפרו , רבי שלום ע"ה , יחד עם משפחתו , הצטרף לעשרות המשפחות ועלה לארץ ישראל , לירושלים .

בארץ הקודש הצטרף לחבורת מקובלים, לומדי תורת הנסתר בראשות המקובל רבי אליהו אלעג'מי ע"ה. באותו הזמן למשך שנתיים היה במצב של חוסר הפרנסה, חי בתנאי עוני וסבל רב עד אשר , התערב לטובתו הגאון רבי ישמ"ח עובדיה ע"ה אשר שלח מכתב לראשון לציון דאז , רבי יעקב מאיר זצוק"ל שידאג לרווחתו של רבי שלום .

באותם הימים, הרב הגאון רבי יוסף יצחק שלוש זצוק"ל שעמד על טיבו, קרבו אל חבר רבני ירושלים שראו בו אוצר של חכמה, יראה, ענוה ואצילות, ובשנת תרפ"ו מונה לחבר בית הדין לעדת המערבים. בשנים שלאחר מכן נתמנה לראש אב בית דין ולחבר בית הדין העליון לערעורים, וכיהן בהם בהצלחה רבה עד סוף ימיו.

 

חברי ועד העדה המערבית ירושלים-
חברי ועד העדה המערבית ירושלים- מימין לשמאל יושבים: מר אליהו עמיאל. הרה"ג רבי יוסף שלוש. מר אברהם אלמליח נשיא העדה. הרה"ג רבי שלום אזולאי. ומר יוסף דהאן.
עומדים מימין לשמאל: מר ישראל זאווי. מר יצחק די אבילה. מר משה אדהאן. מר יצחק צבע. מר שמעון בן עטר. השמש רבי אברהם מלכה.- ירושלים תרצג- 1933

 

עוד מספרים על רבי שלום ע"ה שהיה מושך המוני אדם בבית מדרשו בעיר העתיקה , בלהט דורש ארבע שעות ברצף בפרשת השבוע , משלב בתוכחות מוסר היוצאים מלב טהור ומתקבלים באוזני הקהל .

ממידותיו הטובות , נהג להתפלל עם נץ החמה , שומר פיו ולשונו , נזהר שיחה בטלה , זהיר מאוד בכשרות מאכלים , לא הכניס דבר לפיו ללא בירור וחקירה. שמירת פה מלאה במזון הנכס ומפיו היו יוצאים רק דברי תורה ותפילה.

למרות גדולתו בתורה , מעמדו בקהילה , לא החשיב עצמו כלל, והתנהג בענווה ופשטות . כל ימיו התגורר בדירה פשוטה ולא הלך בגדולות.

שנותיו האחרונות סבל ייסורים קשים וקיבלם באהבה. נלקח לבית עולמו בשם טוב ביום כ"ז שבט תשכ"א (1961)

ומקום מנוחתו בכבוד בחלקת הרבנים בהר המנוחות.

זכותו תגן עלינו אמן כן יהי רצון.

 

את עמוד ההנצחה הזה הצלחתי לאגד הודות לאנשים המופלאים הבאים :