בס"ד

נפל בט"ז בשבט תש"ח (1926-1948)

עמור , בנם  של עזיזה ודוד אסולין ע"ה, נולד בעיר ספרו במרוקו. סיים לימודיו בהצטיינות בבי"ס אליאנס בעירו, המשיך ללמוד בבית ספר לחקלאות בעיר פס כהכשרה לעלות לארץ ולעבוד באדמתה. היה בעל גוף אתלטי ומפותח,מדריך ספורט יחיד בעירו. חזה את תקומת המדינה. ארגן את הצעירים למערך להגנה יהודית עצמית נגד פורעים ערבים ולקראת העלייה לארץ. בשנת 1946 עלה לארץ .עבד בקבוצת בארות יצחק כשנה וחצי. היה חבר בהגנה ומטעמה נשלח לבית ספר לנוטרים.

עמור נפל בהתקפה שערכו הערבים על יחיעם, נפצע פעמיים עד שהגיע כוח בריטי וחילץ את הנפגעים, פונה לבי"ח הצבאי בחיפה ולאחר שנקטעה רגלו מת מפצעיו.

הוא הובא למנוחת בבית-הקברות הצבאי בחיפה

יהי זכרו ברוך

מקור מידע  :אתר ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע'י משרד הביטחון