בס"ד

נפל בג' בשבט ה'תשי"ז ( 1934-1957)

נולד בצפרו לדויד ודבורה אלבז ע"ה, בילדותו למד בתלמוד-תורה ובבית-הספר של "כל ישראל חברים" בצפרו ולאחר-מכן בבית-ספר מקצועי לנגרות בעיר פס. עוד לפני עלות המשפחה לארץ בשנת 1955 השתייך לתנועות "הצופים" ו"הבונים" שבמרוקו. התפרנס מעבודה במשק ובנגרות.

נפל בשעת מילוי תפקידו ב-5.1.1957 והובא למנוחות בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים.

יהי זכרו ברוך

מקור מידע  :אתר ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע'י משרד הביטחון