בס"ד

מאת : מימון אלבז היו'

לע"נ הוריו יקוט ואברהם אלבז ז"ל

ב"ה שלא נשכח את מנגינת הברכה ששרו אבותינו הקדושים