בס"ד

נתבש"מ בכ"ז כסלו תשפ"א (2020-1939)

מאת : הרב יגאל נחמני

ביום הדלקת נר שלישי של חג החנוכה , נשברה רוחנו בפתע בשל השמועה לא טובה שבאה לאוזנינו, על פטירתו של גברא רבה מאוד שהיה מאיר פנים לכל אדם בצניעות וענוה מיוחדת, איש האשכולות, הלא הוא ר' משה סיסו זכר צדיק לברכה.

ר' משה סיסו נולד בעיר צפרו במרוקו בשנת ה'תרצ"ט, לאביו רבי ציון סיסו זצ"ל מרבני
תלמוד תורה "אם הבנים" בצפרו מרוקו, שהיה אחד מדמויות ההוד של המלמדים בתלמוד
תורה, ולאמו מרת ביודה סיסו ע"ה.

סבו מצד אביו הוא רבי יהודה סיסו זצ"ל וסבו מצד אמו הוא רבי מכלוף אליהו הלוי זצ"ל, ראש חברת אליהו הנביא בעיר צפרו מרוקו, שהפתגם שנאמר עליו שהוא ליווה את האדם מיום לידתו עד יום פטירתו בכל מעשה החסד החל מהברית מילה ובהמשך בבר מצוה ובהמשך בחתונתו ולהבדיל בפטירתו וכל זה נעשה ללא תמורה כלל וכלל ובשנה זו תשפ"א בי"ט כסלו מלאו 70 שנה לפטירתו.

בבית גדול זה גדל ר' משה סיסו ע"ה וממנו הוא ינק את מידותיו הנעלות שהיו חלק
מאישיותו הגדולה, הוא היה ראש וראשון לכל דבר שיכול לעשות טוב לשני, רק טוב
וחסד הוא רדף לעשות כל חייו למען האחר.

ר' משה סיסו זצ"ל
ר' משה סיסו זצ"ל כותב אות בספר תורה

בממונו – שהיה עוזר ומסייע לכל נצרך, ואף כששימש כיועץ חינוכי בבית הספר סייע להורים נזקקים, היה מוותר להם על תשלומים כשהוא דואג לעניין זה.
בגופו – בלימוד עם מאות ילדים לבר מצוה לשם שמים וללא תמורה, בתפילותיו, שהיה
להם חן מיוחד ונדיר מאוד, והיה בקיא בכל רזי ניגוני התפילה. בהארת פנים – לכל
אדם ואדם, בפרגון ומחמאה מילה טובה כדי לרומם את האחר, השתתפותו בכל שמחה של
הזולת ולהבדיל בימי צער ושכול.

ר' משה ע"ה היה סמל ודוגמא לאהבת הזולת, שמו היה נישא בפי כל למודל הערצה וגאווה, כל אחד
הרגיש שהוא האדם הקרוב אליו ביותר.

השאיר את רעייתו פאני ובניו יצחק, ציון, דורין, כלתו, אחיו, אחיותיו ונכדיו יבלחט"א

יהי רצון שנזכה ללמוד מדרכיו ונזכה לתחיית המתים, אמן
מי ייתן לנו תמורתו ,

יהי זכרו ברוך לעד


דברים שנשא לזכרו מר יוסף (ג'ו) כהן היו' , 11 חודש לפטירתו של ר' משה סיסו ע"ה 

מצוות כתיבת ספר תורה היא מצווה האחרונה בתרי"ג המצוות. מקורה של המצווה בפרשת "וילך" : כך כתוב:
"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל"  
התורה נקראת גם שירה.

רבי משה כתב אולי מאות ספרי תורה
כי הוא לימד פרשות השבוע למאות נערים לבר מצווה.
זכות גדולה היא לו,  חבב התורה לנערים בסבלנות,
בנחת רוח, בחכמה  ותבונה .
רבי משה היה איש נח לבריות,  היה זורם כמים.
והתורה שלימד הנערים נמשלה למים.

המים נבראו ביום השני לבריאת העולם.
חז"ל סופרי האותיות מצאו ש מבראשית עד סוף יום השני   יש 90 מילים  ו 345 אותיות.
מדהים :מים בגימטרייא שווה 90
             משה בגימטרייא שווה 345

כתוב גם לגבי משה רבינו "כי מן המים משתהו".

בספר "אשדת למו "   לרבי דוד מנשה  מצאתי כתוב: שלפי רב אמסלם ז"ל:
אם סופרים בגימטרייא מאות אלף עד אות מם של המילה מים
א.ב.ג…….מ       מקבלים 145

אם סופרים בגימטרייא מאות אלף עד אות יוד של המילה מים
א.ב.ג…….י        מקבלים 55  

אם סופרים בגימטרייא  מאות אלף עד אות מם של המילה מים
א.ב.ג…….מ      מקבלים 145 

ס"ה 145+55+145 שווה 345 = משה

כולם העריכו ואהבו רבי משה.
גם הוא אהב הבריות
רבים רצו להתברך על ידו כי ברכתו  הייתה מיוחדת.

כתוב בספר דברים:    ואהבך וברכך והרבך
וברכך והרבך =481
וגם משה סיסו =481

טוב שם משמן טוב  ,בכל העיר שמו הלך לפניו כאיש חינוך וערכים 
כמובן הוא חסר לכולנו לילדיו למשפחתו ולחבריו ולכל קהילתנו  קהילת צפרו


"זוכרים" מאת יוסף (ג'ו) כהן היו' 

רבי משה סיסו , לישיבה של צדיקים נקרא,
בטח למעלה רבי שמעון בר יוחאי
והתנאים חביריו עושים לו הילולה
כי קריאתו בזוהר הקדוש מנשמתו בקעה
מכל איבריו יצאה כמו יצירה שירה
עבורינו כבר חודש ימים עבר
לקהילת "ספרו" כאילו נחלש איבר
ולא רק
במערכת החינוך הוא היה שם דבר
כואב לדבר עליו לשעבר
כולם רצו לקבל ברכותיו

היטב מנוסחות, ללב חודרות,
נוכחותו בבית הכנסת הוסיפה אורה
כאילו נפח התווסף באוירה
בקריאת הפטרה "יונה" הודגשה כל הברה

בן למשפחה מפוארה
כולנו , לו  מלאים הוקרה
ומשתתפים בצער המשפחה 

יהי זכרו ברוך 


ביום השלושים לפטירתו הוכרז כי השיעור היומי שנערך בבית הכנסת יקרא על שמו של רבי משה סיסו זצ"ל. ביום השנה התקיים טקס הסרת הלוט במעמד ראש העיר אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי יחד עם אחיו ובניו של ר' משה ע"ה. מעתה מעמד השיעור היומי בבית הכנסת יקרא "חֹתָם" ( חבורת תורת משה ).