בס"ד

נפל בה' בכסלו ה'תש"ט (1928-1948)

נולד בצפרו למרים ויוסף אזולאי, למד ב"חדר" והמשיך ללמוד בבית-ספר של "כל ישראל חברים". עם סיום לימודיו עבד בנגרות. כשאר בני עדתו היה חדור כיסופי גאולה. בבשורת מלחמת-העצמאות, שהגיעה לצפון-אפריקה, ראה קריאה אישית אליו לצאת ולהשתתף בה. הוריו התנגדו לכך אך הוא עמד על שלו. ב-17.7.1948 עלה לארץ כאיש גח"ל וצורף לחטיבת "הנגב" בנגב. הוא התחבב על חבריו ומפקדיו, והצטיין כחייל ביוזמה ובאומץ-לב. מאיר נפל בנגב, בעת מבצע "אסף", בהגנה על שייח'-נוראן, ביום ה' בכסלו תש"ט (7.12.1948), ונקבר ברוחמה. ביום ב' בסיוון תש"י (18.5.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

יהי זכרו ברוך

מקור מידע: אתר ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע'י משרד הביטחון