יום ראשון 17 לאוקטובר יא חשוון יוסף בודוק בן יקוט ז"ל
יום שני 18 לאוקטובר יב חשוון ר' מאיר כהן בן עישה זצ"ל  >> עמוד הנצחה  <<
מסודי מלכה בת חנה ז"ל
יום שלישי 19 לאוקטובר יג חשוון עזיזה אהובה אלבז בת יקוט ז"ל
יום רביעי 20 לאוקטובר יד חשוון גבריאל בן עמרם בן רחל ז"ל
יום שישי 22 לאוקטובר טז חשוון יוסף בן הרוש בן מסעודה ז"ל
מסעודה מאיוסט בת זוהרה ז"ל
יום שבת 23 לאוקטובר יז חשוון חנה אבוטבול בת שמחה ז"ל

יהי זכרם ברוך לעד

כל המעוניינים להנציח את יקיריהם שחלפו מן העולם, בני קהילת צפרו, מוזמנים לשלוח תמונה וסיפור חיים.

דף הנצחה אישי יפורסם באתר בעמוד ההנצחה וכפוסט בעמוד הראשי כל שנה בשבוע האזכרה ב"ה . בכדי שההנצחה תהיה שלמה ומכובדת  , מתבקש מבנה מינימלי לעמוד ההנצחה ע"פ הפירוט הבא :

  • תמונה/ תמונות באיכות טובה
  • תאריך לידה עברי ולועזי
  • שם ההורים והאחים
  • עיסוק ומשלח יד בצפרו
  • ציון בן הזוג וצאצאים
  • שנת עליה לארץ ומקום מושבם בארץ ישראל
  • עיסוק ומשלח יד בארץ
  • תאריך פטירה עברי ולועזי

ניתן כמובן לפרט מעבר, כל המרבה הרי זה משובח, דוא"ל למשלוח המידע –  eli@tubaly.com