יום ראשון 12 לספטמבר ו תשרי פנחס אפרתי – אפריאט בן רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יום שני 13 לספטמבר ז תשרי שמחה סיסו בת עישה שלמה ז"ל
אסתר אוליאל בת עישה  ע"ה
יום שלישי 14 לספטמבר ח תשרי שאול שניאור בן תמר ז"ל
יום רביעי 15 לספטמבר – ערב יום כיפור ט תשרי שאול לוי בן סתרייא ז"ל
אסתר כהן בת נזמה ז"ל
מרסל הרוש בת זוהרה ז"ל
לאה בודוק בת רבקה ז"ל
יום חמישי 16 לספטמבר – יום כיפור י תשרי ציון סיסו בן סתרייא ז"ל
רב"ט אפרים אלבז ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יום שישי 17 לספטמבר יא תשרי רבקה לוי בת שמחה ז"ל

יהי זכרם ברוך לעד

כל המעוניינים להנציח את יקיריהם שחלפו מן העולם, בני קהילת צפרו, מוזמנים לשלוח תמונה וסיפור חיים.

דף הנצחה אישי יפורסם באתר בעמוד ההנצחה וכפוסט בעמוד הראשי כל שנה בשבוע האזכרה ב"ה . בכדי שההנצחה תהיה שלמה ומכובדת  , מתבקש מבנה מינימלי לעמוד ההנצחה ע"פ הפירוט הבא :

  • תמונה/ תמונות באיכות טובה
  • תאריך לידה עברי ולועזי
  • שם ההורים והאחים
  • עיסוק ומשלח יד בצפרו
  • ציון בן הזוג וצאצאים
  • שנת עליה לארץ ומקום מושבם בארץ ישראל
  • עיסוק ומשלח יד בארץ
  • תאריך פטירה עברי ולועזי

ניתן כמובן לפרט מעבר, כל המרבה הרי זה משובח, דוא"ל למשלוח המידע –  eli@tubaly.com