בס"ד

נתבש"מ כו' באלול ( 1851- 1938 )

נולד בצפרו בי״ד תשרי תרי״א , בנם של קדושים,  רבי עמרם ורעייתו השניה רחמה ריינה , שהם , אביו ואימו מנכדיו של רבי שאול ישועה אביטבול . רבי עמרם בן רבקה , רחמה ריינה בת רבי אברהם, בתו ובנו של רבנו שאול ישועה אביטבול זצוק"ל .

נישא לצדקת מסעודה אלבז, בת אחיו רבי יקותיאל אשר הביאו לעולם שושלת קדושים דבקה בתורה, רבי יקותיאל מיכאל, ריינה וחנה עזיזה אלבז.

שירת כדיין וכרבה הראשי של צפרו שנים רבות ובסוף ימיו נתמנה לדיין ממלא מקומו של רבי שלום אזולאי. זכה לגבורות ונשאר במינויו זה עד יומו האחרון .

בין כתביו של רבי אבא זצוק"ל  , "זובחי הזבח " על שטיחה וטריפות , "דין אבא" שאלות ותשובות בהלכה , "מילי דאבא" לקוטים על התורה ( הוצא לאור ע"י נכדו רבי מאיר אלבז ) , "נימוקים על השולחן" , "בית האוסף " ליקוטים מדעיים מספרים שונים

זכות הצדיק תגן עלינו ויהיה זכרו ברוך

נכתב בסיוע אתר מרוקו רשת של אלי פילו ובנוסף בסיוע של מר טל רחמים היקר .