יום ראשון 29 לאוגוסט  כא אלול  רבי משה בן חמו זצ"ל
יקוט פוני בת זוהרה ז"ל
אסתר טובלי לבית מויאל ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יום שני 30 לאוגוסט  כב אלול  מרדכי איטח בן אסתר ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יום שלישי 31 לאוגוסט  כג אלול  יקוט שטרית בת אסתר ז"ל
אהרון אלבז בן שמחה ז"ל
יום רביעי 1 לספטמבר  כד אלול  אסתר זיני בת רינה ז"ל
בידה תורג'מן בת פרחה ז"ל
יום חמישי 2 לספטמבר  כה אלול  רבי שאול ישועה אביטבול זצ"ל >> עמוד הנצחה  << 
חסיבה צרויה לבית רובן ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יום שישי 3 לספטמבר  כו אלול  רב"ט רפאל-בן-עזרא וידל ז"ל >>עמוד הנצחה<<
מרים זיני בת מסעודה ז"ל
סבא דמשפטים רבי אבא אלבאז זצוק"ל  >> עמוד הנצחה  <<

יהי זכרם ברוך לעד

כל המעוניינים להנציח את יקיריהם שחלפו מן העולם, בני קהילת צפרו, מוזמנים לשלוח תמונה וסיפור חיים.

דף הנצחה אישי יפורסם באתר בעמוד ההנצחה וכפוסט בעמוד הראשי כל שנה בשבוע האזכרה ב"ה . בכדי שההנצחה תהיה שלמה ומכובדת  , מתבקש מבנה מינימלי לעמוד ההנצחה ע"פ הפירוט הבא :

  • תמונה/ תמונות באיכות טובה
  • תאריך לידה עברי ולועזי
  • שם ההורים והאחים
  • עיסוק ומשלח יד בצפרו
  • ציון בן הזוג וצאצאים
  • שנת עליה לארץ ומקום מושבם בארץ ישראל
  • עיסוק ומשלח יד בארץ
  • תאריך פטירה עברי ולועזי

ניתן כמובן לפרט מעבר, כל המרבה הרי זה משובח, דוא"ל למשלוח המידע –  eli@tubaly.com