בס"ד

נלב"ע בכ"א אלול ה'תש"ח (1883-1948)

נולדה בצפרו , נישאה לאליהו טובלי ע"ה והביאה לעולם  ארבעה ילדים ע"פ הסדר הבא : אהרון , שמחה , רבקה ומשה טובלי עליהם השלום .

אשה צנועה בירכתי ביתה , בעלת יראת שמיים גדולה

קבורה בצפרו

יהיה זכרה ברוך

מאחר ואין תיעוד לדמותה פרסמנו את תצלום קברה