יום ראשון 27 ליוני יז בתמוז מרים סודרי בת זוהרה ז"ל
שרה כהן בת גרסיה ז"ל
יום שני 28 ליוני יח בתמוז יצחק סבוני בן רחל ז"ל
יום שלישי 29 ליוני יט בתמוז אבא כהן בן סוליקה ז"ל
טוראי שלמה סויסה ז"ל >>עמוד הנצחה<<
רבי יהושע זיכרי זצ"ל
יום שישי 2 ליולי כב בתמוז  הגאון רבי רפאל משה אלבאז זצוק"ל >> עמוד הנצחה  <<
יום שבת 3 ליולי כג בתמוז אהרון בן הרוש ז"ל >>עמוד הנצחה<<

יהי זכרם ברוך לעד

כל המעוניינים להנציח את יקיריהם שחלפו מן העולם, בני קהילת צפרו, מוזמנים לשלוח תמונה וסיפור חיים.

דף הנצחה אישי יפורסם באתר בעמוד ההנצחה וכפוסט בעמוד הראשי כל שנה בשבוע האזכרה ב"ה . בכדי שההנצחה תהיה שלמה ומכובדת  , מתבקש מבנה מינימלי לעמוד ההנצחה ע"פ הפירוט הבא :

  • תמונה/ תמונות באיכות טובה
  • תאריך לידה עברי ולועזי
  • שם ההורים והאחים
  • עיסוק ומשלח יד בצפרו
  • ציון בן הזוג וצאצאים
  • שנת עליה לארץ ומקום מושבם בארץ ישראל
  • עיסוק ומשלח יד בארץ
  • תאריך פטירה עברי ולועזי

ניתן כמובן לפרט מעבר, כל המרבה הרי זה משובח, דוא"ל למשלוח המידע –  eli@tubaly.com