יום ראשון 30 למאי יט סיוןיהונתן לוי בן מקנין ז"ל
יום שני 31 למאי כ סיוןניסים כרמי בן סעדה ז"ל
חנה יוכבד זיני בת בדה ז"ל
חסיבה אמסלם בת פריחה ע"ה
פאני סודרי בת סטה ע"ה
יום שלישי 1 ליוני כא סיוןאליס הרוש בת עזיזה ז"ל
יהודה אלבז בן שמחה ז"ל
תמו וידל בת זוהרה ע"ה
ר' אליהו טובלי זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
יום רביעי 2 ליוני כב סיוןיהודה כהן בן רינה ז"ל
יום חמישי 3 ליוני כג סיוןרבי אליהו בן שלוש זצ"ל
צפורה אלבאז בת חנה ז"ל
יום שישי 4 ליוני כד סיוןסולטנה עוליאל בת פרחה ז"ל
פרחה לוי ז"ל
ציון סיסו בן לאה ז"ל
דליה נומה בת חנה ע"ה

יהי זכרם ברוך לעד

כל המעוניינים להנציח את יקיריהם שחלפו מן העולם, בני קהילת צפרו, מוזמנים לשלוח תמונה וסיפור חיים.

דף הנצחה אישי יפורסם באתר בעמוד ההנצחה וכפוסט בעמוד הראשי כל שנה בשבוע האזכרה ב"ה . בכדי שההנצחה תהיה שלמה ומכובדת  , מתבקש מבנה מינימלי לעמוד ההנצחה ע"פ הפירוט הבא :

  • תמונה/ תמונות באיכות טובה
  • תאריך לידה עברי ולועזי
  • שם ההורים והאחים
  • עיסוק ומשלח יד בצפרו
  • ציון בן הזוג וצאצאים
  • שנת עליה לארץ ומקום מושבם בארץ ישראל
  • עיסוק ומשלח יד בארץ
  • תאריך פטירה עברי ולועזי

ניתן כמובן לפרט מעבר, כל המרבה הרי זה משובח, דוא"ל למשלוח המידע –  eli@tubaly.com