יום ראשון 14 למרץ א בניסן אליהו בן הרוש בן רבקה ז"ל
יום שני 15 למרץ ב בניסן פרלה בודוק בת רבקה ז"ל
עמוס איטח בן סוליקה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יום שלישי 16 למרץ ג בניסן אברהם בן יעיש בן סולטנה ז"ל
יום חמישי 18 למרץ ה בניסן וידאל אסודרי ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יום שישי 19 למרץ ו בניסן רבקה רחמה אפריאט לבית פוני ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
מימון בן יעקב סודרי ז"ל >> עמוד הנצחה <<

יהי זכרם ברוך לעד

כל המעוניינים להנציח את יקיריהם שחלפו מן העולם, בני קהילת צפרו, מוזמנים לשלוח תמונה וסיפור חיים.

דף הנצחה אישי יפורסם באתר בעמוד ההנצחה וכפוסט בעמוד הראשי כל שנה בשבוע האזכרה ב"ה . בכדי שההנצחה תהיה שלמה ומכובדת  , מתבקש מבנה מינימלי לעמוד ההנצחה ע"פ הפירוט הבא :

  • תמונה/ תמונות באיכות טובה
  • תאריך לידה עברי ולועזי
  • שם ההורים והאחים
  • עיסוק ומשלח יד בצפרו
  • ציון בן הזוג וצאצאים
  • שנת עליה לארץ ומקום מושבם בארץ ישראל
  • עיסוק ומשלח יד בארץ
  • תאריך פטירה עברי ולועזי

ניתן כמובן לפרט מעבר, כל המרבה הרי זה משובח, דוא"ל למשלוח המידע –  eli@tubaly.com